POL COA Korczak II.svg

Alwis (Alois) h. Korczak II - rodzina szlachecka wymieniana pod herbem Korczak II:

ALWIS v. ALOIS, ob. SZUMLAŃSKI

h. KORCZAK II, 1500, Szumlany podchajecki, wiłkomierski. (Ns., Ml., Bon.)

Źródła

J.Starykoń-Kasprzycki, M. Dmowski, Polska Encyklopedia Szlachecka T. 4, Wykazy polskich rodzin szlacheckich. T. 1, Warszawa 1936