Andrzej Barzi sekretarz

Andrzej Barzi z Orzowic herbu Korczak - syn Andrzeja Barzi i Anna Sobieńskiej-Kmity h. Śreniawa (córki Stanisława i N. z Humieńskich), brat Stanisława, Katarzyny i Erazma, sekretarz królewski, surrogator starosty lwowskiego, sygnatariusz konfederacji warszawskiej 28 I 1573 r.

Pieczęć z roku 1573