Arseni Bałaban

Z Korczak Pro Memoria

Arseni Bałaban - ochrzczony jako Marek Bałaban przyjął imię Arseniego obejmując prawosławne biskupstwo lwowskie, halickie i kamienieckie w 1549 r. Był ojcem Gedeona Bałabana, którego mianował administratorem swej diecezji w 1566 r. składając tym samym godność. Zmarł w roku 1569.