Bagiński

Z Korczak Pro Memoria

Bagiński - wymienia ich Boniecki, jednak bez herbu: "BAGIŃSCY niżej wymienieni, legitymowali się ze szlachectwa w gubernii podolskiej: Józef, Jan z synami: Andrzejem i Karolem, Antoni z synami: Ignacym, Janem, Józefem i Karolem i Wincenty z synami: Bartłomiejem i Baltazarem, synowie Erazma Józefa, wnuki Tomasza, prawnuki Józefa, w 1848 r., a Gwidon i Władysław, synowie Ignacego, 1873 r. i Apollo z synem Włodzimierzem, syn Baltazara, 1896 r. Marcin z synami: Janem Cezarym i Mieczysławem, syn Wojciecha, wnuk Stefana, prawnuk Tomasza, w 1862 r. (Spis.)".

Źródła

A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1900