Jan Derszniak

Jan Derszniak z Rokitnicy herbu Korczak (Iwanek Derśniakowicz, Iwanek z Rokitnicy, Jan Derśniak, Jan z Sienna) - syn Chodka Derszniaka, mąż Elżbiety Wątróbki h. Oksza, córki Klemensa kasztelana bieckiego, wojnickiego i sandomierskiego, ojciec Piotra, Jana, Katarzyny, Elżbiety i Stanisława, podczaszy przemyski (1444), podkomorzy przemyski (1448).