Jerzy Bałaban

Z Korczak Pro Memoria
Jerzy Bałaban - ilustracja z "Gniazda cnoty"

Jerzy Bałaban h. Korczak - prawdopodobnie syn Bazylego Bałabana i Anny Żółkiewskiej h. Lubicz. Paprocki wspomina, że ożenił się na Litwie - od niego miała pochodzić linia, której członkami byli m.in. Michał Bałaban - właściciel Naliszek i Szylan, a także Antoni i Tadeusz, zapisani do ksiąg szlachty guberni kowieńskiej w 1854 r.