Nikita Wasiljewicz Alabjew

Z Korczak Pro Memoria

Nikita Wasiljewicz Alabjew h. Korczak odmienny - syn Wasyla Jakowlewicza Alabjewa, mąż Mariny Timofiejewnej Saburowej - córki Timofeja i Kapitoliny. Żona wniosła do jego majątku Saburow, gdzie Nikita wzniósł dwór i stodoły. Zmarł bezpotomnie. Po jego śmierci wieś przejął krewny - książę Grigorij Afanasjewicz Kozłowski (1646_1701 r.)