Piotr Barzi

Z Korczak Pro Memoria
Pieczęć z roku 1564

Piotr Barzi z Orzowic herbu Korczak (zm. 24 X 1569) - syn Andrzeja Barzi i Elżbiety Odnowskiej, przyrodni brat Stanisława, Katarzyny, Erazma i Andrzeja, mąż Katarzyny Pietuch-Dziaduskiej h. Jelita (córki Stanisława i Zofii Potulickiej h. Grzymała), ojciec Piotra, Stanisława i Zofii, sekretarz królewski (1557), starosta lwowski (1558), kasztelan przemyski i senator (1561-1569), poseł Zygmunta Augusta.