Stanisław Karaffa-Korbut

Stanisław Karaffa-Korbutt herbu Korczak – syn Kazimierza, kapitan w jednym z pułków gwardii w Warszawie, następnie urzędnik zarządu kolei mikołajowskiej. Od 14 I 1902 r. do 1908 r. wiceprezes Warszawskich Teatrów Rządowych, pod­czas prezesury K. Herschelmana. P. Owerłło pisał o nim: "był to człowiek poczciwy i solidny, ale nie posiadał żadnych kwalifikacji na kierownicze stanowisko w teat­rze".