Święty Konstancjusz

Z Korczak Pro Memoria

Konstancjusz - męczennik z Perugii. W "Martyrologium Rzymskim" wspomniany pod dniem 29 stycznia jako biskup i męczennik. Wzmianka oparta jest jednak na opowiadaniach mało wiarygodnych. Według nich miał zginąć za panowania Marka Aureliusza. Sądzą niektórzy, że rzeczywiście był pierwszym biskupem miasta, a inne szczegóły pododawano dla wypełnienia luki, jaka w historii lokalnej powstała z upływem czasu i na skutek rozmaitych kataklizmów. Ongiś kult Konstancjusza był w Etrurii bardzo popularny.