Żórawnicki

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dom Żórawnickich - ilustracja z "Gniazda cnoty"

Żórawnicki herbu Korczak - rodzina szlachecka ze wsi Żórawniki, bądź Żórawnice na Wołyniu, w dawnym powiecie łuckim. Posiadała ona wspomniane Żórawnice, Tesłuchów, Błudów, a także Żabokrzyki, odkupione później za kwotę czterech tysięcy kop groszy litewskich przez księcia Bohusza Koreckiego. Jej przodkiem był Jewlaśko, który to wg. Paprockiego miał posiadać wielkie dzierżawy na Rusi Białej. Jego synem był Bazyli, przez Paprockiego nazywany Wasylem, ojciec Hrehora, poległego w bitwie z Tatarami pod Sokalem dnia 2 VIII 1519 r., a także Marka, który z małżonką Anną Woryską h. Sas, miał następujących potomków:

  • Fedorę - żonę Michała Korytyńskiego h. Korczak, pisarza ziemskiego łuckiego, syna Teodora, matkę Anny, Gabriela, Grzegorza i Jana,
  • Bazylego - męża Anny Bokiej-Pieczychwostskiej h. własnego, zaliczanego do grona średnich posiadaczy ziemskich - w roku 1570 wniósł pobór o wysokości 26 florenów i 14 groszy,
  • Michała zaliczanego do grona średnich posiadaczy ziemskich, właściciela części włości tesłuchowskich - w roku 1570 wniósł pobór o wysokości 20 florenów i 14 groszy,
  • Jana - męża Heleny Kopeć h. Kroje i właściciela części Tesłuchowa i okolicznych włości - w roku 1570 wniósł pobór o wysokości 11 florenów i 12 groszy,
  • Aleksandra - męża Anny Borzobohatej-Krasieńskiej h. Jelita. Z tego małżeństwa pochodzili następujący potomkowie: Bazyli, Marek, Teodora i Aleksandra