Adam Bałaban

Z Korczak Pro Memoria

Adam Bałaban h. Korczak - syn Eustachego, mąż Małgorzaty Hulewicz. W roku 1606 zeznał zapis dożywocia ze swą małżonką, trzy lata później wraz z Polanowskim dziedziczył na Przemyślanach.