Aldona Elżbieta Krupińska

Z Korczak Pro Memoria
Herb Ostoja

Aldona Elżbieta z Krupińskich Ścibor-Kotowska herbu Korczak, później też Ostoja (ur. 30 VII 1933, zm. 9 IX 2012 w Wałbrzychu) - córka Feliksa Krupińskiego i Ludwiki Dobroczyńskiej h. Korczak, od dnia 7 VII 1956 r. żona Macieja Ścibor-Kotowskiego h. Ostoja (ur. 22 VIII 1927 w Łomnie, zm. 9 IX 1996 w Wałbrzychu), syna Ignacego i Ireny Kłokockiej. Matka Antoniny Ścibor-Kotowskiej urodzonej dnia 2 V 1961 r., żony Zygmunta Mularczyka (ur. 27 VII 1954 r.)