Aleksander Bałaban mieszczanin

Z Korczak Pro Memoria

Aleksander Bałaban - bogaty mieszczanin nobilitowany w 1676 r. na sejmie koronacyjnym Jana III Sobieskiego za finansowe wsparcie na wojnę z Turcją. Za herb przyjął odmianę Przerowy, zwaną odtąd Bałabanem: w polu czerwonym chorągiew błękitna na drzewcu srebrnym, na której takiż kozioł wspięty.