Alojzy Władysław Krupiński

Z Korczak Pro Memoria

Alojzy Władysław Krupiński herbu Korczak - urodzony dnia 19 VI 1822 r. syn Wincentego i Marianny z Chmielnickich. Zamieszkały w Chmielniku, pod numerem 3, wraz z siostrami Julią i Sabiną.