Alwis

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Alwis (Alois) h. Korczak (odm.) - polska rodzina szlachecka wspominana przez Starykoń-Kasprzyckiego i Dmowskiego pod herbem Korczak II - o trzech strusich piórach w klejnocie. Z tego rodu pochodziła Helena Alwizówna małżonka Samuela Szumlańskiego podczaszego kamienieckiego (1681-1702), matka Aleksandra. Szli zapewne z jednej linii z Alabjewami - Alabisami.

Polska encyklopedia szlachecka

ALWIS v. ALOIS, ob. SZUMLAŃSKI

h. KORCZAK II, 1500, Szumlany podchajecki, wiłkomierski. (Ns., Ml., Bon.)

Źródła

K. Niesiecki, J. N. Bobrowicz, Herbarz Polski k. Kaspra Niesieckiego S. I. powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, t. X, Lipsk 1845, str. 430.
J. Starykoń-Kasprzycki, M. Dmowski, Polska encyklopedia szlachecka t. 4, Wykazy polskich rodzin szlacheckich t. 1, Warszawa 1936, str. 98.
E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka, A. Gąsiorowski (red.), Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieki. Spisy, Kórnik 1998, str. 88.