Andriej Benedyktowicz Alabjew

Z Korczak Pro Memoria

Andriej Benedyktowicz Alabjew h. Korczak - syn Benedykta Atanazowicza Alabjewa, często błędnie łączony z Andriejem Semenowiczem Alabjewem (Olabjewem) - wojewodą Niżnego Nowogrodu i Wołogdy.