Andruszewski

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Andruszewski (ros. Андрушевские) h. Korczak (odm.) - polska rodzina szlachecka wspominana w Małorosyjskim herbarzu Łukomskiego i Modzalewskiego pod charakterystycznym herbem - w polu zielonym nad trzema wrębami srebrnymi, strzała srebrna o dwóch żeleźcach. Pochodzi on od herbu Rubiesz - jednej z wcześniejszych odmian Korczaka, opisywanej już przez Paprockiego. Początek rodzinie miał dać Nikołaj Andruszewski żyjący w XVIII stuleciu.

Małorosyjski herbarz

Щитъ: въ зеденомъ подЪ двойная стрѣла, сопровождаемая снизу тремя полосами, книзу меньше. Нашалемникъ: три страусовыхъ пера. (Рубешъ).

А. Ч. Д. № 4572,
Потомство Николая Андрушевскею (XVIII в.).

Źródła

W. K. Łukomski, W. L. Modzalewski, Малороссийский гербовник, Petersburg 1914, str. 3.