Andrzej Bałaban

Z Korczak Pro Memoria

Andrzej Bałaban h. Korczak - mąż Reginy, ojciec Petroneli i Michała. W roku 1680 sporządził testament, w którym zapisał Szylany synowi, córce przyznał pięćset florenów, zaś żonę powierzył opiece Michała.