Andrzej Barzi

Z Korczak Pro Memoria

Andrzej Barzi z Orzowic herbu Korczak (zm. 1538) - wojski medycki, podkomorzy przemyski (1531), z Elżbietą Odnowską miał syna Piotra, z Anną Sobieńską-Kmitą h. Śreniawa (córką Stanisława i N. Humieńskiej) Stanisława, Katarzynę, Erazma i Andrzeja.