Antoni Bałaban

Z Korczak Pro Memoria

Antoni Bałaban h. Korczak (ur. 1801 r. w Gireławkach) - syn Szymona Bałabana i Rozalii Gabryałowicz, z Ewy z Narkiewiczów, pozostawił syna Wiktoriana Józefa, urodzonego w Łuknicy 5 V 1831 r. Został wraz z synem zapisany do ksiąg szlachty guberni kowieńskiej w 1854 r.