Błeszczyński

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Tadeusz Gajl 2007.png

Błeszczyński herbu Korczak - nazwisko wspomniane w książce "Nieznana szlachta polska i jej herby" z 1908 r.

U Wittyga

Błeszczyński, h. Korczak, M. K. (inicjały imienia) w r. 1748 chorąży piotrkowski, sędzia grodzki sieradzki.

M.N. w K. III. NO 40.

Boniecki wspomina Błeszczyńskich, jednak niewiadomego herbu.

Maciej, z dworzanina królewskiego oddźwierny wewnątrz zamku królewskiego 1551 r., następnie wielkorządca krakowski 1563 r. (M. 80 f. 68 i 89 f. 380). Maciej Błeszczyński, miecznik dobrzyński 1779 r. Julian, ur. 1825 r. w powiecie konińskim, syn Mikołaja, kapitana drugiego pułku ułanów księstwa warszawskiego, historyk i heraldyk. [Z tomu Uzupełnień, s. 181:] Błeszczyńscy pisali się i Błeszyńskimi. Tenże sam Mikołaj » w. 15, kapitan drugiego pułku ułanów, pisany w nominacyach, dymisyi i w liście stanu służby Błeszczyńskim, w akcie ślubnym nazwany Błeszyńskim. Był on synem Józefa i Katarzyny z Rosnowskich. Wziął dymisyę z wojska 1816 r. i otrzymał urząd nadleśnego koronnego w Brwilnie 1817 r. Umarł w Gąsiorowie 1827 r. Ożeniony 1-o v. z Maryanną Głogowską, zmarłą 1817 r. i z nią rozwiedziony 1814 r., zaślubił 2-o v. 1824 r. w Jeżowie Matyldę Kausch, córkę Edwarda i Julianny z Rosenbaumów, z której syn. Julian, ur. 1825 r. w Gąsiorowie (Teka B. W. Rummla).

Polska Encyklopedia Szlachecka

1748; piotrkowski (Wtg.).

Źródła

A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1900
W. Wittyg, Nieznana szlachta polska i jej herby, Kraków 1908
S. J. Starykoń-Kasprzycki, M. Dmowski, Polska Encyklopedia Szlachecka, Warszawa 1936