Bałaban

Z Korczak Pro Memoria
Bałaban.png

Bałaban, bądź też Bołoban h. Korczak - rodzina szlachecka zamieszkująca Ruś Czerwoną, Wołyń i ziemię lwowską.
Byli blisko spokrewnieni z rodziną Myszków h. Korczak - Maśko Bałabanowicz ze Stratyna, wymieniany we lwowskich pismach sądowych w 1437 r., był bratem stryjecznym Piotra Myszki ze Stratyna.
Kasper Niesiecki jako przodka tej rodziny podaje paszę Ballabana Baderę dowódcę Tureckiego walczącego w roku 1465 z Jerzym Kastriotą zwanym Skanderbegiem, a pierwszymi którzy opuścili Turcję i przenieśli się najpierw na Ruś, a następnie do Wielkiego Księstwa Litewskiego mianuje Gedeona władykę lwowskiego, Arseniego również władykę Lwowa i Bazylego. Wiadomo, że już w XV w. Hryńko Bałaban posiadał wieś Wsiekrowo w powiecie włodzimierskim, którą sprzedał. Bałabanowie byli również właścicielami Stratyna (1437), Połuchowa (1475), Osiekrowa (1577), Perehińska (1606), Przemyślan (1609), starostwa winnickiego (1614-22), rohatyńskiego (1623), trębowelskiego (1624, 1633), oraz Bytonia (1709, 1744) i Pacytni (1738). Dyoniz Zubrzycki przekazuje, że jeden z Bałabanów walczył już w 1432 r. pod Świdrygiełłą, zaś pod rokiem 1461 wymienia Waśka Bałabana.

Historia rodziny

Wschodnie pochodzenie nazwiska wskazywane przez Niesieckiego wydaje się prawdopodobne, ponieważ słowo "balaban" w j. tureckim znaczy "bąk", bądź też jak podaje Uruski "wielki krogulec", a w językach perskim i tatarskim "bęben".
Jedni z najstarszych znanych członków rodziny Maśko (Michał) Bałabanowicz ze Stratyna wymieniany na aktach w 1437, 1459 i 1462. W tym miejscu warto zauważyć powiązanie rodziny Bałabanów z Myszkami - stryjecznym bratem Maśki był bowiem Piotr Myszka ze Stratyna wymieniany w roku 1450. Żoną Maśki była Katarzyna, a dziećmi Iwaszko i Olechno - właściciele Stratyna i Połuchowa. Ten ostatni sprzedali arcybiskupowi lwowskiemu Grzegorzowi z Sanoka w 1475 r.
W roku 1539 Michajło i Marko (Marek) podpisali podanie do metropolity kijowskiego. Ten sam Marek, który jako duchowny przyjął imię Arseni (jeden z trzech pierwszych trzech Bałabanów wspomnianych przez Niesieckiego) został 1549 r. władyką lwowskim, halickim i kamienieckim. Godności złożył w 1566 r. na rzecz swojego syna Grzegorza, który wstępując na biskupstwo przyjął imię Gedeon.
Brat Gedeona Bazyli (Wasyl) (w 1581 r. złożył zapis na monastyr uniejowski) miał prawdopodobnie pięciu synów: Grzegorza (wymieniany pod 1591 r.), Iwana, Jerzego, Aleksandra i Izajasza. Synowie Aleksandra i Barbary Sułkowskiej z Jarmoliniec Jerzy i Aleksander (dworzanin, rotmistrz), podróżując po Europie, przeszli na wiarę katolicką w Rzymie. Jeden z nich dostał się później do niewoli pod Korsuniem.
Manuiło i Iwan Bałaban z Osiekrowa występują pod datą 1577 r. W roku 1593 wymieniany był Iwan i syn Eustachego Adam. Około 1580 r. urodził się Teodor, który wraz z żoną N. Serbin, miał synów: Marcina (poległego pod Chocimiem), Daniela (dziedzica Chrochoryna, męża Katarzyny Stupnickiej, ojca Anny i Aleksandry) i Dymitra (dziedzica dóbr Bytoń, Seratyn i Rzeczyca). W 1624 r. dwaj ostatni zeznali zapis na cerkiew w Rzeczycy. Wspominany Dymitr, miał z żony Aleksandry Jełowickiej synów dwóch: Aleksandra (męża Marianny Grabowieckiej, ojca Adama, Daniela, Ewy i Michała) i Andrzeja (męża N. Radzikiewicz, ojca Dymitra). Z tej rodziny pochodził też metropolita kijowski Dionizy Bałaban (zm. 20 V 1663 r.).
W roku 1676 na sejmie koronacyjnym nobilitowany został, niemający żadnych związków familijnych z wspomnianymi, Aleksander Bałaban.
Od wymienianego wcześniej Jerzego miała pochodzić linia, z której wywodził się Andrzej Bałaban, mąż Reginy i ojciec Michała - właściciela Naliszek i Szylan, męża Anny Hryszkiewicz i ojca Macieja, którego potomkowie potwierdzili swoje szlachectwo w roku 1854.
Inni przedstawiciele rodziny:

 • Adam Bałaban - mąż Maryny Hulewicz, brał udział w rokoszu Zebrzydowskiego w 1607 r.,
 • Aleksandra Bałaban (ok. 1570-ok. 1620) - żona Mikołaja Łastowieckiego z Łastowiec h. Larysza (ok. 1560-ok. 1600),
 • Regina Bałaban - żona Fedora Rożyńskiego i Krzysztofa Stachórskiego h. Ostoja (zm. 1625 r.),
 • Anastazja Bałaban (ur. ok. 1630) - żona Eustachego Liniewskiego h. własnego, matka Wacława Liniewskiego,
 • Jan Bałaban - mąż Anny Ziegelheim, ojciec Jana Ewangelisty Ludwika Bałabana,
 • Anna Bałaban (ok. 1680-ok. 1730) - żona Sebastiana Ławskiego z Ławska h. Dołęga - syna Jana i Zofii Kamińskiej,
 • Antoni Bałaban - wiceregent ziemi łuckiej w 1788 r.,
 • Jan Korczak-Bałaban - proboszcz olchowiecki w 1794 r.,
 • Wincenty Bałaban (1826-13 XII 1905) - sędzia okręgowy w Samborze, mąż Emeryki Swerteckiej (1841-22 IV 1903),
 • Jan Bałaban (ur. ok. 1842) - mieszkaniec Głogowa, szklarz, powstaniec styczniowy, wzięty do niewoli w 1863 r. i zesłany w głąb Rosji, przed 13 III 1866 r. o jego uwolnienie zabiegał ks. Ludwik Ruczka,
 • N. Bałaban - mąż Anieli Łukaszewicz (1885-28 X 1913, Warszawa),
 • Paweł Bałaban - drukarz ze Lwowa, wymieniany pod 1910 r.,
 • P. Bałaban - szewc z Trześniowa w województwie lwowskim, wymieniany pod rokiem 1928,
 • Bronisław Bałaban - żołnierz I Brygady Legionów Polskich, był spokrewniony z rodzinami Fritze i Jaroszewskimi,
 • Felicjan Plato Bałaban (20 X 1891-1 II 1975) - pułkownik żandarmerii, odznaczony m.in. orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych,
 • Bronisław Kleofas Bałaban (ur. 25 IX 1890) - żołnierz Wojska Polskiego, od 1919 r. kapitan piechoty, dnia 15 VIII 1924 r. został majorem w 36 pułku piechoty. W latach 1926-31 był dowódcą batalionu szkolnego w Korpusie Kadetów nr 2 w Chełmnie, następnie służył w 33 pułku piechoty. Od 1935 r. komendant placu w Tarnowskich Górach oddany do dyspozycji Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Odznaczony Medalem Niepodległości,
 • Lech Bałaban (ur. 8 II 1964) - syn Henryka, altowiolista, doktor habilitowany nauk muzycznych, nauczyciel akademicki.

Genealogia

Od N.N.

N. Korczak
1. Bałaban Korczak
1.1. Maśko BałabanowiczKatarzyna
1.1.1. Iwaszko Bałaban
1.1.1.1. Andrzej Bałaban
1.1.2. Olechno BałabanMoruchna ze Skomoroch
2. Myszko Korczak
2.1. Piotr Myszczyc - od niego Myszkowie i Chołoniewscy h. Korczak
2.2. Jan (Iwaszko) Myszczyc
2.3. Filip Myszczyc
2.4. Aleksy (Olechno, Aleksander) Myszczyc z Borszowa - od niego Borszowscy h. Korczak

Od Arseniego

Marek (Arseni) Bałaban
1. Grzegorz (Gedeon) Bałaban(9 II 1530 - 10 II 1607)
2. Bazyli (Wasyl) BałabanAnna Żółkiewska h. Lubicz
2.1. Iwan Bałaban
2.2. Jerzy Bałaban
2.3. Anna BałabanJózef Piotrowski
2.4. Aleksander Bałaban (zm. 1637) ∞ Barbara Jarmolińska h. Korczak
2.4.1 Aleksander Bałaban
2.4.2. Jan Bałaban
2.4.3. Abraham Bałaban
2.4.4. Zofia Bałaban
2.4.5. Jerzy Bałaban
2.5. Grzegorz Bałaban
2.6. Izajasz (Jonasz) Bałaban (zm. 1620)

Od Andrzeja

Andrzej BałabanRegina
1. Michał BałabanAnna Hryszkiewicz
1.1. Maciej Bałaban (ur. 1729) ∞ Petronela Szyszkiewicz
1.1.1. Szymon Bałaban (ur. 1765, Żyndule) ∞ Rozalia Gabryałowicz
1.1.1.1. Antoni Bałaban (ur. 1801, Gireławki) ∞ Ewa Narkiewicz
1.1.1.1.1. Wiktorian Józef Bałaban (ur. 5 V 1831, Łuknica)
1.1.1.2. Tadeusz Bałaban (ur. 1795, Ownów) ∞ Ludwika Narkiewicz
1.1.1.2.1. Józef Jan Bałaban (1824-19 II 1917, Lwów) ∞ Julia Dunikowska h. Awdaniec
1.1.1.2.1.1. Stanisław Aleksander Bałaban (ur. 1856, Kraków) ∞ Maria Witosławska h. Nieczuja
1.1.1.2.1.1.1. Aniela Maria Bałaban (ur. 18 I 1892)
1.1.1.2.1.2. Władysław Maksymilian Bałaban (ur. 18 I 1859, Kraków)
1.1.1.2.1.3. Maria Julianna BałabanWalenty Robert Haski
1.1.1.2.1.3.1. Helena Maria Haska
1.1.1.2.1.4. Wincenty Michał Bałaban (ur. 12 VII 1860) ∞ Maria Fryderyka Helena Waniczek
1.1.1.2.1.4.1. Felicja Bałaban (22 XI 1893, Lwów-2 VIII 1983, Warszawa) ∞ Władysław Zieliński h. Świnka
1.1.1.2.1.4.1.1. Teresa ZielińskaAndrzej Maria Bylicki h. Pobóg
1.1.1.2.1.4.1.2. Aleksandra ZielińskaWłodzimierz Maria Józef Sosnowski h. Nałęcz
1.1.1.2.1.4.2. Helena Bałaban (19 II 1897-1978) ∞ Józef Pelc
1.1.1.2.1.4.3. Jerzy Erazm Bałaban (2 VI 1898-1970, Warszawa)
2. Petronela Bałaban

Od Teodora

Teodor Bałaban
1. Dymitr BałabanAleksandra Jałowicka
1.1. Andrzej BałabanN. Radzikiewicz
1.1.1. Dymitr BałabanAnastazja Kałuszowska
1.1.1.1. Jan Bałaban
1.1.1.1.1. Józef Bałaban
1.1.1.1.1.1. Feliks Bałaban
1.1.1.1.1.2. Ignacy Bałaban
1.1.1.1.1.3. Alojzy Bałaban
1.1.1.1.2. Stefan Bałaban
1.1.1.1.3. Paweł Bałaban
1.1.1.2. Stefan Bałaban
1.1.1.3. Eliasz Bałaban
1.2. Aleksander BałabanMarianna Grabowiecka
1.2.1. Anastazja Bałaban
1.2.2. Daniel Bałaban
1.2.3. Adam Bałaban
1.2.4. Ewa Bałaban
1.2.5. Michał BałabanKatarzyna Kordysz
1.2.5.1. Konstancja Bałaban
1.2.5.2. Antoni BałabanN. Wisłocka
1.2.5.3. Anna Bałaban
1.2.5.4. Franciszka Bałaban
2. Marcin Bałaban
3. Daniel BałabanKatarzyna Stupnicka
3.1. Anna Bałaban
3.2. Aleksandra Bałaban

Fragmenty drzewa genealogicznego

            N. Korczak
              |
       +-----------------------+
       |            |
    Bałaban Korczak ?     N. Korczak  
       |            |   
 Maśko Bałabanowicz + Katarzyna  Piotr Myszka 
          |
       +-----------------------+
       |            | 
    Iwaszko Bałaban    Olechno Bałaban + Moruchna ze Skomoroch
       |
    Andrzej Bałaban
      Marek (Arseni) Bałaban 
             | 
       +-----------------------+
       |            |           
   Grzegorz (Gedeon) Bałaban   Bazyli (Wasyl) Bałaban + Anna Żółkiewska h. Lubicz
                              |                                     
   +------------------+--------------+---------------------------------+--------------------+--------------+
   |         |       |                 |          |       |
  Iwan Bałaban Jerzy Bałaban  Anna Bałaban + Józef Piotrowski Aleksander Bałaban Grzegorz Bałaban Izajasz (Jonasz) Bałaban
                                     |
       +--------------------+----------------+-----------------------------------+--------------------+
       |          |        |                  |          |
     Aleksander Bałaban   Jan Bałaban   Abraham Bałaban          Zofia Bałaban     Jerzy Bałaban        


              Andrzej Bałaban + Regina
                      | 
            +----------------------------------------+
            |                    | 
        Michał Bałaban + Anny Hryszkiewicz   Petronela Bałaban          
               |                     
           Maciej Bałaban + Petronela Szyszkiewicz              
                   | 
                Szymon Bałaban + Rozalia Gabryałowicz
                       | 
        +-----------------------------+
        |               |  
    Antoni Bałaban + Ewa Narkiewicz Tadeusz Bałaban + Ludwika Narkiewicz
            |                 | 
       Wiktorian Józef Bałaban      Józef Jan Bałaban + Julia Dunikowska                                                          
                                 | 
        +------------------------------------+--------------------+---------------------+
        |                  |          |           |
 Stanisław Aleksander Bałaban + Maria Witosławska  |   Władysław Maksymilian Bałaban Maria Julianna Bałaban + Walenty Halski
               |           |                              | 
           Aniela Maria Bałaban      |                          Helena Maria Halska
                           |             
                  Wincenty Michał Bałaban + Maria Fryderyka Helena Waniczek
                              | 
                              +-----------------------------+-------------------------+
                              |               |             |
            Władysław Zieliński h. Świnka + Felicja Bałaban Józef Pelc + Helena Bałaban   Jerzy Erazm Bałaban
           Teodor Bałaban 
              |
       +------------------------------------------+------------------------------+
       |                     |               |
    Dymitr Bałaban + Aleksandra Jałowicka   Marcin Bałaban        Daniel Bałaban + Katarzyna Stupnicka                            
            |                                   | 
      +---------------------------------+                    +---------------------+
      |                 |                    |           |
  Andrzej Bałaban + ?? Radzikiewicz  Aleksander Bałaban + Marianna Grabowiecka  Anna Bałaban     Aleksandra Bałaban
          |                   | 
       Dymitr Bałaban + Anastazja Kałuszowska   | 
               |              +--------+----------+---------+-----------------+
     +-------------------+----------------+      |    |     |     |         |
     |          |        |   Anastazja  Daniel   Adam   Ewa   Michał Bałaban + Katarzyna Kordysz
   Jan Bałaban    Stefan Bałaban  Eliasz Bałaban                                 | 
     |                        +-------------------------+------------------+-----------------+
 +------------------+-----------------+          |             |         |         |
 |         |         |    Konstancja Bałaban  Wisłocka + Antoni Bałaban   Anna Bałaban  Franciszka Bałaban
Józef Bałaban Stefan Bałaban  Paweł Bałaban
 |                                     
 +------------------+-----------------+                      
 |         |         |
Feliks Bałaban Ignacy Bałaban Alojzy Bałaban

Wiersz na rodowców

Mężni Bałabanowie co z tym herbem chodzą,
Tu od czasu dawnego w dobrej sławie brodzą:
Pomnisz przodek Pogany jako bijał mężnie,
Z Chrystusowym Rycerzem, y jako potężnie,
Bałaban na wszem odpór dawał wielkiey zgrai,
Czego Polska, Węgierska kronika nie tai:
Znaydziesz dziś u potomków nie odmienną cnotę.
Y do wszystkich poczciwych spraw wielką ochotę.
Mszał z roku 1604. Wydrukowany w Stratyniu w drukarni założonej przez Gedeona Bałabana
Herb Dionizego Bałabana z roku 1658

U Bonieckiego

Maśko Bałabanowicz ze Stratyna, obecny na sądach we Lwowie 1437 r. brat jego stryjeczny, Piotr Myszka ze Stratyni 1450 r. (AGZ. XII i XV). Iwaszko i Olechno, bracia ze Stratyna, synowie Maśka i Katarzyny, sprzedali części wsi Połuchowa 1475 r. (AGZ. II). Olechno zabezpieczył posag żonie, Moruchnie, córce Iwaszka ze Skomoroch 1477 r. Andrzej, syn Iwaszka, 1489 r. (AGZ. XV. f. 485 i 268). Michajło i Marko podpisali 1539 r. podanie do metropolity kijowskiego. (A. Zap. Ros. II). Marek został 1549 r. władyką lwowskim, halickim i kamienieckim, pod imieniem Arseniego; godność tę złożył w 1566 r., na rzecz syna swego Hrehorego (Gedeona), który nie objął episkopstwa lwowskiego z powodu, że Jan Ostałowski (Jona) wyrobił sobie nominacyę na to biskupstwo, a król cofnął w 1569 r. dane władyce Markowi pozwolenie, rezygnowania władyctwa synowi, jako uwłaczające przywilejom arcybiskupa lwowskiego, obrządku łacińskiego (AGZ. X.). Gedeon wyjechał do Nalicza, gdzie do 1576 r., to jest do śmierci swego przeciwnika przebywał. W 1592 r. patryarcha konstantynopolitański, złożywszy z metropolii Rahozę, jemu poruczył tę godność. (AGZ. X.). Przychylny unii, podpisał 1595 r. wraz z innymi biskupami list do Papieża Klemensa VII-go, co mu nie przeszkodziło na soborze w Brześciu Litewskim, odbytym w roku następnym, ogłosić się jej przeciwnikiem. Wyklęty przez metropolitę unickiego Rahozę i od godności biskupiej odsądzony 1596 r., co i Zygmunt III-ci potwierdził, pozostał jednak na episkopstwie do śmierci, zaszłej w początkach 1607 r. Za życia swego pragnął zabezpieczyć władyctwo bratankowi swemu (Izajaszowi) Jonaszowi, archimandrycie uniejowskiemu, przez wyrobienie dla niego u króla koadyutorstwa w 1595 r. Izajasz objął nawet biskupstwo przemocą, lecz przed ogólną niechęcią ustąpić musiał, a władyką został Tesarowski. Izajasz umarł w 1620 r., w którym archimandrytą uniejowskim został Owłuczyński. (AGZ. X.). Drugim bratankiem Gedeona był Grzegorz, o którym wzmianka pod 1591 r. (Arch. I. Z. R. I. 1). Bazyli, właściciel Stratyna, miał być bratem Gedeona; zeznał on 1581 r. zapis na monastyr uniejowski. (A. Zap. R.os. III.; Zap. Lub. 33 f. 1202). Nad synem jego Aleksandrem sprawowali opiekę, wraz z Gedeonem Bałabanem, Stanisław i Mikołaj Żółkiewscy, o czem przekonywa zawarta przez nich ugoda o Perehińsk 1593 r. (AGZ. X.). Aleksander, 1614 r. rotmistrz królewski (AGZ. X. )i starosta winnicki, dostał się do niewoli pod Cecorą 1620 r., z której uwolnił się za znacznym okupem. Wynagradzając męstwo i usługi jego, sejm 1623 r. odbyty, polecił mu zwrócić sumę wykupną. Starostwo winnickie ustąpił w 1622 r. Koreckiemu, w roku następnym otrzymał konsens na nabycie starostwa rohatyńskiego, a w 1624 r. dostał starostwo trębowelskie. W 1606 r. otrzymał on i żona jego, Barbara Sułkowska, wieś Perehińsko (M. 151 f. 23), na której ustąpienie synowi Aleksandrowi wydany im był konsens 1623 r., a takiż konsens otrzymali na ustąpienie starosta trębowelskiego synowi Jerzemu 1633 r. Oprócz wymienionych, mieli jeszcze synów: Abrahama, Jana i córkę Zofię (M. 170 f. 267, 182 f. 174 i 156 f. 259; Zap. Lub. 22 f. 14). Iwan i Adam 1593 r. Adam; syn Eustachego, wraz z Polanowskim dziedziczył na Przemyślanach 1609 r. Zeznał on 1606 roku zapis dożywocia, z żoną Małgorzatą z Hulewiczów. (M. 139 f. 186, 154 f. 145. Zap. Lub. 16 f. 179 i AGZ. X.). Dyonizy, władyka chełmski 1650 r., a władyka łucki i ostrogski 1654 r., został 1658 r. metropolitą dyzunickim kijowskim, a 1659 r. archimandrytą Ławry Pieczerskiej w Kijowie. (Sig. I f. 181). Zaraz po nominacyi z Kijowa usunąć się musiał, nie przyjąwszy święceń od patryarchy moskiewskiego. Umarł w 1663 r. Hryńko Bałaban sprzedał Wsiekrowo w powiecie włodzimierskim, w XV-m wieku. (Akta I. Z. R. II): Manuiło i Iwan z Osiekrowa 1577 r. (Jabł.). Dmitry i Daniel, ziemianie powiatu łuckiego, zeznali w 1624 r. zapis na cerkiew w Rzeczycy (Akta II). Inny Dmitry, z Anastazyi Kałusowskiej pozostawił synów: Eliasza, Stefana, Jana i córkę Katarzynę 1713 r. (Bracł. XV f. 1273). Aleksander został w 1695 r. skarbnikiem wołyńskim; w 1680 r. wraz z żoną Maryanną z Grabowieckich, Aleksandrą Bałabanówną, żoną Konstantego Potuszyńskiego i Anastazyą Bałabanówną, żoną Eustachego Liniewskiego, procesują się z Krystyną z Bałabanów Łukaszową Czepowską. (Woł. IX. f. 31). Michał, syn Aleksandra, miecznik nowogrodzki siew. 1702 r., właściciel Bytonia 1709 r. a wspólnie z Janem dziedzic Pacytni 1738 r. (Arch. I. Z. R. VI. 1 i Bracł. XVI. f. 512). W 1706 r. procesował Farensbacha i siostrę swoją Ewę (Kij. VIII. f. 1023). Michał, żonaty z Katarzyną Kordyszówną, pozostawił syna Antoniego i córkę Konstancyą. W 1744 r. pozostała po nim wdowa, wraz z dziećmi swemi, procesuje Jana i Annę z Polikowskich, małżonków Bałabanów o Bytoń. (Bracł. XVI. f. 317 i Czern. f. 1464). Nominacya Ciborowskiego z 1748 roku na miecznika nowogrodzkiego wspomina, że ma objąć urząd po Mikołaju Bałabanie. Antoni, skarbnik poleski 1794 roku. (M. P.). Jan Korczak Bałaban, proboszcz olchowiecki 1794 roku. [Z tomu Uzupełnień, s. 68:] Andrzej Bałaban, testamentem sporządzonym w 1680 r., zapisał dobra Szylany, w powiecie berżańskim, synowi Michałowi, 500 fl. córce swej Petronelli i oddał w opiekę synowi, żonę swą Reginę (Zs. Żm.). Michał, właściciel Naliszek i Szylan, z Anny z Hryszkiewiczów, miał syna Macieja, ur. w 1729 r. (metr. w Kurtowianach), który sprzedał Szylany w 1784 r. Nagórskiemu (Zs. Rosieńs. z 1785 r.). Szymon, syn Macieja i Petronelli z Szyszkiewiczów, ur. w Żyndulach 1765 r. (metr. w Kurtowianach), z Rozalii z Gabryałowiczów, miał dwóch synów: Tadeusza i Antoniego. Tadeusz, ur. w Ownowie 1795 r. (metr. w Łuknikach), ożeniony z Ludwiką Narkiewiczówną, miał z niej syna Józefa Jana, ur. 1824 r. (metr. w Kurszanach). Antoni, ur. w Gireławkach 1801 r. (metr. w Rawdzianach), z Ewy z Narkiewiczów, pozostawił syna Wiktoryana Józefa, ur. w Łuknicy 5-go Maja 1831 r. (metr. w Upinie) Józef Jan i Wiktoryan Józef, mają przyznane szlachectwo w Cesarstwie 1854 r. (z Teki I. Poraja).

U Uruskiego

BAŁABAN h. KORCZAK. Dawna czerwonoruska rodzina, wnosząc z nazwiska, pochodzenia wschodniego (Bałaban, w tureckim języku znaczy „wielki krogulec’’, a w perskim i tatarskim „bęben’’) – z niej Maśko (Michał) podpisany na aktach z 1459 i 1462 r. (akt. Lwowskie); Iwaszko i Olechno, dziedzice na Stratynie, sprzedali swą wieś Połuchowo w r. 1475 arcybiskupowi lwowskiemu Grzegorzowi z Sanoka; Marek, a jako ksiądz, Arseni, od r. 1549 władyka lwowski, krótko przed śmiercią 1566 r. zrezygnował z biskupstwa na rzecz swego syna Grzegorza, a jako księdza, Gedeona; ten w młodości dobry żołnierz, niedopuszczony do władyctwa od magistratu lwowskiego i wielu z księży, gwałtem je zajął 1576 r., w 1595 r. przystąpił do Unii brzeskiej, lecz ją już następnego 1596 r. porzucił, za co został wyklęty od metropolity Rahozy, a od Zygmunta III odsądzony od biskupstwa, utrzymał się jednak przy nim, poparty od książąt Ostrogskich, jego opozycya wywołała gwałtowne zajścia. Jego brat Bazyli z żony N. Żółkiewskiej, zostawił czterech synów, z tych: 1) Izajasz, a jako ksiądz, Jonasz, mianowany od stryja Gedeona koadjutorem biskupstwa lwowskiego, jakkolwiek protegowany od książąt Ostrogskich nie mógł go objąć dla opozycyi nietylko unitów, lecz i wielu z duchowieństwa dyzunickiego; 2) Jan, choć głuchoniemy z urodzenia, służył rycersko; 3) Jerzy osiedlił się w Litwie, a podobno jego potomkami są Tadeusz i Antoni, synowie Szymona, wnukowie Macieja, prawnukowie Michała, właściciela Naliszek w 1785 r., wylegitymowani w Cesarstwie 1854 roku i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej. 4) Aleksander, rotmistrz i pułkownik król., starosta winnicki, rohatyński i trembowelski, dzielny wojownik, walczył prawie we wszystkich wojnach za panowania Zygmunta III; w r. 1625 komisarz do urządzenia Kozaków, z żony Barbary Jarmolińskiej, jego synowie: Jerzy i Aleksander, podróżując po Europie, w Rzymie za staraniem Jezuitów przeszli na wyznanie katolickie; z nich Jerzy, starosta trembowelski.

Podług Wielądka należący do tej rodziny Teodor, z żony N. Serbin, zostawił trzech synów, z tych: 1) Marcin poległ pod Chocimem; 2) Daniel, dziedzic dóbr Chrochoryn i 3) Dymitr, dziedzic dóbr Bytoń, Seratyn i Rzeczyca, po którym z żony Aleksandry Jełowickiej synowie: a) Aleksander, ożeniony z Maryanną Grabowiecką, z niej synowie: Adam, Daniel i Michał; b) Andrzej, tego syn Dymitr, ożeniony z Anastazyą Kałuszowską, z niej: Stefan, Eliasz i Jan, po Janie synowie: Stefan, ksiądz zakonnik, Paweł i Józef, stolnik przemyœlski, którego synowie: Feliks, Ignacy i Aloizy około 1800 r.
Tego nazwiska Adam, ożeniony z Maryną Hulewicz, czynny wziął udział w rokoszu Zebrzydowskiego 1607 r. Dyonizy, biskup grecko dyzunicki łucki i ostrogski, mianowany 1658 r. metropolitą kijowskim. Aleksander, mieszczanin lwowski, w nagrodę znacznej ofiary pieniężnej, jaką złożył na poparcie wojny z Turkami, otrzymał nobilitacyę 1676 r. (V. L.). Aleksander był pod Wiedniem 1683 r.

U Niesieckiego

Bałaban herbu Korczak. I ojczyznę naszą, i całą Europę, rycerskimi dziełami napełnili. Bałabana Barierę, wojsk Tureckich najwyższego hetmana w r. 1465. w Kroacji szczęśliwie wojującego, wspomina Rainaudus w Historii Kościelnej. Skanderbergowi pamiętnemu triumfatorowi, męstwem swym, i chciwością sławy, zwycięskie zbierali żniwo. Z Albanii potem, przycienieni jarzmem Tureckim, na złotej wolności swobodę 9 w królestwie naszym wyszedłszy, w Ruskich najprzód krajach, a wkrótce i w księstwie Litewskim, i szablą i językiem, i rada i siłą, nienadwerężenia jej bronili. Pierwszy tu w tych krajach osiadł Gedeon Bałaban władyka Lwowski, i z bracią Arsenim także władyką Lwowskim i Bazylim: ten dobra pospolitego ochraniając, zdrowia swego, na najcięższe nieprzyjacielskie sztychy nadstawiał: tąż odwaga serca służyli tej ojczyźnie synowie jego trzej z Żółkiewskiej spłodzeni. Jan z Mieleckim hetmanem pamiętny żołnierz, ale bezpotomny. Jerzy w księstwie Litewskim osiadłszy, zostawił potomstwo; siostra jego Anna, z Józefem Piotrowskim zaręczona. Aleksander trzeci syn Bazylego, starosta [str. 55] Winnicki, Rohatyński, Trembowelski, rotmistrz królewski, gdy pod Cecorą wręcz się z Turkami ścina, i póki sił stawało, broni, mnóstwem bardziej pogan, niż męstwem złamany, ręce w pęta podał; któremu potem, gdy się z nich uwolnił, ojczyzna w rekompensę zasług jego, którymi się od młodych lat wsławił, dziesięć tysięcy z skarbu koronnego wyliczyć na okup kazała, przez konstytucją w r. 1623. fol. 4. na którym sejmie posłem będąc, uproszony komisarzem do rozporządzenia Zaporoskiego wojska Constit. fol.16. et 1631. fol. 28. z Barbary Jarmolińskiej, córki Iwana, zostawił synów, Jerzego i Aleksandra. Trembowelski zamek jemu powinien swoją restauracją. Jerzy starosta Trembowelski rotmistrz królewski, syn Aleksandra, z bratem swoim Aleksandrem do Włoch zaszedłszy, z świętym, się kościołem przez przyjętą unią pojednali. Któremuś z nich, nie lepiej szczęście płużyło, niżeli ojcu, bo pod Korsuniem także się w niewolą dostał. Kochowski climact. 1. lib. 1. Pastor. lib. 1.

Bałaban Aleksander na sejmie coronationis Jana III. Króla w r. 1676. do prerogatyw rycerstwa Polskiego, tak w koronie, jako i W. Księstwie Litewskim przypuszczony, za zgodnym całej rzeczypospolitej konsensem, za promocją znacznych jego nakładów, szczodrze na wojnę Turecką wysypanych. O czym konstytucja, folio 65. świadkiem. Domyślam się, że go Bałabanowie do herbu swego przyjęli.

Od r. 1624. Dymitr i Daniel Bałabanowie bracia, gdy się dzielili w województwie Wołyńskim, powiecie Łuckim, na Dymitra przyszedł Byton, Seratyn i Rzeczyca w Litwie, a na Daniela Chrochoryn także w powiecie Łuckim. - Teodor Bałaban z Serbinowną spłodził trzech synów, rzeczonego Dymitra, Marcina który poległ pod Chocimem za Władysława IV. i Daniela który z Katarzyną Stupnicką zostawił dwie córek Annę i Aleksandrę, Dymitr zaś z Aleksandrą Jałowicką miał dwóch synów Aleksandra i Andrzeja. Pierwszy Aleksander z Marianną Grabowiecką, córkę jedną Anastazję i trzech synów Daniela, Adama i Michała, ten z Kordyszowną zostawił dwie córki Annę i Franciszkę, i syna Antoniego od którego z Wisłocką w płci niewieściej jedna córka precedencją. Drugi syn Dymitra Andrzej z Radzikiewiczowną miał syna także Dymitra, ten zaś z Kałuszowską trzech synów Stefana, Eliasza bezpotomnych, i Jana którego synowie Stefan zakonnik, Paweł i Józef stolnik Przemyski mający potomstwo trzech synów Feliksa, Ignacego i Alojzego. - W r. 1788. Antoni Bałaban był wice-regentem ziemi Łuckiej. - Przypisy Krasickiego. - Heraldyka Wielądka.

Polska Encyklopedia Szlachecka

1500; Bałabanówka, lipowiecki, lwowski. (Ns., LISKE.).

Z tej rodziny:
ARSENI, 1549-68 bp lwowski-unicki (Enc.).
DIONIZY, 1654-61 bp łucki, metr. Kij. Dyzunici (Enc.).
GEDEON, 1569-07 bp. Lwowski dyzunicki (Enc.).
IZAJASZ, 1607 bp. Ruski-dyzunicki. (Enc.).

Galeria

Patrz: Galeria - Bałabanowie

Źródła

B. Paprocki, Gniazdo Cnoty, Zkąd Herby Rycerstwa slawnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, y inszych Państw do tego Krolestwa należących Książąt, y Panow początek swoy maią, Kraków 1578
B. Paprocki, Herby Rycerstwa Polskiego na Pięcioro Xiąg rozdzielone, Kraków 1584
K. Niesiecki, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J.: powiększony dodatkami z późniejszych autorów, Lipsk 1839
D. Zubrzycki, Kronika miasta Lwowa, Lwów 1844
A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1900
S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej., Warszawa 1904
genealogia.okiem.pl
Wikipedia.org