Balewicz

Z Korczak Pro Memoria
Tadeusz Gajl 2007.png

Balewicz (Balkiewicz) herbu Korczak - polska rodzina szlachecka, dziedzice Owil (Awiłajtis, lit. Avilys).

Genealogia

Andrzej Balewicz - wymieniany pod rokiem 1631
1. Piotr Balewicz
1.1. Tomasz Balewicz
1.1.1. Michał Balewicz - legitymował się ze szlachectwa przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.
1.1.2. Bartłomiej Balewicz - legitymował się ze szlachectwa przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.
1.1.3. Szymon Balewicz - legitymował się ze szlachectwa przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.
1.1.4. Ignacy Balewicz - legitymował się ze szlachectwa przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.
1.1.4.1. Andrzej Balewicz - legitymował się ze szlachectwa przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.
1.1.4.2. Wincenty Balewicz - legitymował się ze szlachectwa przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.
2. Ignacy Balewicz
2.1. Jerzy Balewicz
2.1.1. Szymon Balewicz - legitymował się ze szlachectwa przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.
2.1.1.1. Mikołaj Balewicz - legitymował się ze szlachectwa przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.
2.1.1.2. Józef Balewicz - legitymował się ze szlachectwa przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.

Drzewo

                    Andrzej Balewicz
                       |
       +-------------------------------+---------------------------------------+
       |                                    |
    Piotr Balewicz                             Ignacy Balewicz 
       |                                    | 
   Tomasz Balewicz                             Jerzy Balewicz
       |                                    |
    +------------+-------------+-------------+               Szymon Balewicz     
    |      |       |       |                  |  
   Michał    Bartłomiej  Szymon    Ignacy              +-------------------------------+  
                         |               |                |
                 +-------------------------------+    Mikołaj Balewicz        Józef Balewicz
                 |                |
             Andrzej Balewicz         Wincenty Balewicz

U Bonieckiego

Szymon z synami: Mikołajem i Józefem, syn Jerzego, wnuk Ignacego, prawnuk Andrzeja, a Michał, Bartłomiej, Szymon i Ignacy, z synami: Andrzejem i Wincentym, synowie Tomasza, wnukowie Piotra, prawnukowie powyższego Andrzeja, właściciela Owil w 1631 roku, legitymowali się ze szlachectwa przed Deputacyą Wywodową wileńską 1803 r.

Źródła

A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1900
Sejm-wielki.pl