Balewicz

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Balewicz h. Korczak - polska rodzina szlachecka, dziedzice Owil (Awiłajtis, lit. Avilys).

Genealogia

Andrzej Balewicz - właściciel Owil 1631 r.
1. Piotr Balewicz
1.1. Tomasz Balewicz
1.1.1. Michał Balewicz - legitymowany przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.
1.1.2. Bartłomiej Balewicz - legitymowany przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.
1.1.3. Szymon Balewicz - legitymowany przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.
1.1.4. Ignacy Balewicz - legitymowany przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.
1.1.4.1. Andrzej Balewicz - legitymowany przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.
1.1.4.2. Wincenty Balewicz - legitymowany przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.
2. Ignacy Balewicz
2.1. Jerzy Balewicz
2.1.1. Szymon Balewicz - legitymowany przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.
2.1.1.1. Mikołaj Balewicz - legitymowany przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.
2.1.1.2. Józef Balewicz - legitymowany przed Deputacją Wywodową Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1803 r.

Boniecki

BALEWICZOWIE h. KORCZAK. Szymon z synami: Mikołajem i Józefem, syn Jerzego, wnuk Ignacego, prawnuk Andrzeja, a Michał, Bartłomiej, Szymon i Ignacy, z synami: Andrzejem i Wincentym, synowie Tomasza, wnukowie Piotra, prawnukowie powyższego Andrzeja, właściciela Owil w 1631 roku, legitymowali się ze szlachectwa przed Deputacyą Wywodową wileńską 1803 r.

Źródła

A. Boniecki, Herbarz polski, t. 17, Warszawa 1987, str. 63.
Sejm-wielki.pl