Banunyński

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pieczęć Jana z Banunina z 1464 r.; S IOHANNIS DE BANNYNSKY

Banunyński (Bannuński, Banuński, Bannuński, Bannyński, Banuniński, Банунський, Банунинские) herbu Korczak - rodzina szlachecka z Banunina na Ukrainie. Są znani następujący przedstawiciele tego rodu:

  • Jan z Banunina (Iohannes de Banunyn) - w 1464 r. podpisał konfederację szlachty ruskiej przeciwko Odrowążom, pod tym dokumentem znalazła się też jego pieczęć,
  • Stanisław z Banunina (Stanislaus de Banunyn) - w 1464 r. podpisał konfederację szlachty ruskiej przeciwko Odrowążom,
  • Jakób z Banunina - wymieniany pod rokiem 1442,
  • Paweł z Banunina - wymieniany pod rokiem 1442,
  • Aleksander z Banunina - wymieniany pod rokiem 1453,
  • Andrzej z Banunina - wymieniany pod rokiem 1454,
  • Marcin Banunyński - wymieniany pod rokiem 1529,
  • Jan Cielę Banunyński - wymieniany pod rokiem 1531,

U Bonieckiego

Stanisław i Jan 1464 r. podpisali konfederacyę szlachty ruskiej przeciwko Odrowążom. Jakób i Paweł 1442 r., Aleksander 1453 r., Andrzej 1454 r. (AGZ. XIV). Marcin 1529 r., Jan Cielę 1531 r. (AGZ. X.).

Polska Encyklopedia Szlachecka

1400; Bannunin kamionacki (Br., Leszcz.).

Źródła

A. Boniecki, Herbarz polski, t. 1, Warszawa 1899, str. 97
Sejm-wielki.pl