Barsowski

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Barsowski - Herbarz Polski K. Niesieckiego wspomina to nazwisko za Zbiorem nazwisk szlachty z opisem herbów własnych familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim P. Nałęcza Małachowskiego.

Źródła

P. Nałęcz Małachowski, Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim przez Piotra Nałęcza Małachowskiego ułożony, poprawiony, pomnożony i powtórnie do druku podany, Lublin 1805, str. 18.
J. N. Bobrowicz, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J.: powiększony dodatkami z późniejszych autorów, t. X, Lipsk 1845, str. 10.