Batkiewicz

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Batkiewicz - polska rodzina szlachecka h. Korczak. W roku 1799 do ksiąg szlachty guberni kowieńskiej zostali zapisani Michał i Maciej, synowie Mateusza z tej rodziny.

Uruski

BATKIEWICZ h. KORCZAK. Michał i Maciej, synowie Mateusza, zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej 1799 r.

Źródła

S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej., t. I, Warszawa 1904, str. 106
Wikipedia.org