Batkiewicz

Z Korczak Pro Memoria
Tadeusz Gajl 2007.png

Batkiewicz - polska rodzina szlachecka h. Korczak. W roku 1799 do ksiąg szlachty guberni kowieńskiej zostali zapisani Michał i Maciej, synowie Mateusza z tej rodziny.

U Uruskiego

BATKIEWICZ h. KORCZAK. Michał i Maciej, synowie Mateusza, zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej 1799 r.

Źródła

S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej., Warszawa 1904
Wikipedia.org