Bedleński

Z Korczak Pro Memoria

Bedleński - Boniecki wskazuje Pawła z Bedlna w powiecie łukowskim w 1580 r. Bedlno w dzisiejszym województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski.

Polska Encyklopedia Szlachecka

1600; Bedlno radzyński, brzesko-litewski (Bon.).

Źródła

A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1900