Bedlewicz

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bedlewicz - polska rodzina szlachecka wywodząca się z województwa smoleńskiego, od ok. 1660 w brzeskolitewskim. Pieczętowali się odmienną wersją Korczaka - herbem Bedlewicz (wyodrębnia się w XVI w.) oraz Bedlewicz II.
Wykaz oficerów, którzy nadesłali swe karty kwalifikacyjne, do Wydziału prac przygotowawczych, dla Komisji Weryfikacyjnej przy Departamencie Personalnym Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1920 r. wymienia por. Artura i Edwarda Bedlewiczów, a także ppor. san. Stanisława Bedlewicza-Korczaka.

Genealogia

Aleksander BedlewiczN. Kołłontaj
1. Franciszek BedlewiczKatarzyna Zarankówna Horbowska
1.1. Szymon Bedlewicz
1.1.1. Józef Bedlewicz
1.1.2. Józef Bedlewicz
1.1.3. Antoni Bedlewicz
1.2. Samuel Bedlewicz (dziedzic Zabytynia) ∞ Krystyna Grodecka
1.2.1. Jakób BedlewiczN. Chojnacka
1.3. Karol Bedlewicz (dziedzic Zabytynia) ∞ Marianna Zalatyńska
1.3.1. Franciszek Bedlewicz - wymieniany pod 1757
1.3.2. Seweryn Kajetan Bedlewicz - wymieniany pod 1757
1.3.3. Józef Bedlewicz - wymieniany pod 1757
1.4. Justyna Krzymowska
2. Jerzy Bedlewicz

Opis herbów

Bedlewicz
Odmiana powstała w XVI w.
Blazon:
W polu czerwonym trzy wręby na opak w skos, srebrne. W klejnocie trzy pióra strusie. Labry czerwone podbite srebrem.
Bedlewicz II
Geneza odmiany nieznana.
Blazon:
W polu czerwonym trzy rzeki wijące się, w skos lewy, jedna nad drugą, srebrne. W klejnocie trzy pióra strusie. Labry czerwone podbite srebrem.

U Uruskiego

BEDLEWICZ herbu KORCZAK. Podług Duńczewskiego pochodzą z księztwa smoleńskiego, z którego około 1660 r. przenieśli się na Litwę; z nich, po Aleksandrze syn Franciszek, tego synowie: 1) Szymon, po którym potomstwo; 2) Samuel, tego syn Jakób, ożeniony z Chojnacką i 3) Karol, właściciel części we wsi Zabytyńce, w wojew. brzesko-litewskiem, jego synowie: Franciszek, Kajetan i Józef 1757 r.

U Niesieckiego

Bedlewicz herbu Korczak. Noszą trzy rzeki w krwawym polana ukos idące w lewą stronę, zaczynając od spodu największą. Na hełmie trzy pióra strusie. Paprocki, Okolski i Niesiecki nie wspominają o nich, Duńczewski zaś Togi. L fol. 385. pisze: iż najprzód pochodzą z Smoleńskiego, tymi czasy w województwie Brzeskiem Litewskim znajdują się. - Z tych [str. 89] Aleksander Bedlewicz spłodził z Kołontajowną dwóch snów Franciszka i Jerzego bezpotomnego. Franciszek z Katarzyną Zarankowną Horbowską miał synów trzech, Szymona, Samuela, Karola i córko Justynę Krzymowską. Szymon miał trzech synów z których Józef miał potomstwo, Jakub i Antoni bezżenni - Samuel brat jego dziedzic na częściach Zabytynia z Krystyną Grodecką miał syna Jakuba ożenionego z Chojnacką. - Karol syn trzeci Franciszka, dziedzic także w Zabytynie, Z Marianną Zalatyńską spłodził trzech synów, Franciszka, Seweryna Kajetana dwóch imion, i Józefa. -

Źródła

K. Niesiecki, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J.: powiększony dodatkami z późniejszych autorów, Lipsk 1839
Wikipedia.org