Benedykt Gliński

Z Korczak Pro Memoria

Benedykt Gliński (1618-1679) – duchowny greckokatolicki, bazylianin. Brat matki Lwa Ślubicza Zalewskiego. Studiował w Kolegium Jezuitów w Braniewie (rozpoczął naukę 10 lutego 1639, zakończył 1 września 1639) oraz w Kolegium Jezuitów w Wilnie (1640-1643). Po śmierci biskupa Hipacego Pocieja dnia 23 października 1666 otrzymał nominację na biskupstwo włodzimiersko- brzeskie, która po tygodniu została potwierdzona przez Jana Kazimierza.Ufundował klasztor bazylianów w Włodzimierzu Wołyńskim oraz szkołę katedralną, przeznaczając na nią 8400 złotych.