Bernaszowski

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bernaszowski (Biernaszewski, Biernaszowski) h. Korczak - polska rodzina szlachecka o ruskich korzeniach, pochodziła zapewne z Bernaszówki, nieopodal Mohylewa Podolskiego. Boniecki wymienia Łukasza Bernaszowskiego trzymającego królewszczyznę Lewkowce na Podolu w roku 1565. Wspomina także Elżbietę Bernaszewską, żonę Prokopa Popiela, mającą w roku 1628 sprawę z Borzechowskimi. Pod rokiem 1676 Niesiecki podaje nazwisko Bernaszewski za Nałęczem Małachowskim.
Z tej rodziny pochodził zapewne także Jan Biernaszewski, wymieniany przez Paprockiego i Niesieckiego, jeden ze zdobywców Pskowa w roku 1582. Służył w rocie wojewody nowogrodzkiego Mikołaja Radziwiłła; brał udział w szturmie Prokopa Pieniążka.

Boniecki

BIERNASZOWSCY w ziemi sanockiej. Mikołaj Biernaszowski, żonaty 1464 r. z Katarzyną Jacimirską, miecznikówną sanocką, burgrabia i sędzia grodzki sanocki 1478 r. brat jego Jan, 1467 r. Anna, córka Mikołaja, za Stanisławem z Pelli 1485 r. synowie Mikołaja: Jan zabezpieczył posag żonie, Ewie z Morawska, 1489 r. Jerzy 1490 r. i Mikołaj, właściciel Niewiastki 1495 r. (AGZ. XVI.).
Marcin, syn Marcina, 1505 r. Jan otrzymał w 1539 r. konsens królewski na wykupienie wójtowstwa w Samborze (Inw. Arch. Kor.).

Wittyg

BIERNASZOWSKI, h. Korczak, Łukasz, w r. 1563 i 1565 opłaca pobory w imieniu Wasylkowskiego ze wsi Lewkowce, woj. Podlaskie.
A. b. K. S. ks. p. 45. f. 253; ks. p. 96.
Bon. I. 170. i 255. pomieszał rody Biernaszowskich z Bernaszowskimi, herbu ich nie zna; zaznacza, że Łukasz Bernaszowski w r. 1565 dzierżawił królewszczyznę Lewkowce na Podolu; Biernaszowskich zaś wyprowadza z ziemi Sanockiej.

Niesiecki

Biernawski herbu Korczak, w województwie Ruskim. Nie wiem czy nie tu należy Jan Biernaszewski towarzysz wojewody Nowogrodzkiego, którego wspomina Paproc. o herbach fol. 405. i jego rezolucją kiedy w roku 1582. szedł pieszo do szturmu pod Pieszków, z innymi odważniejszemi.

Polska Encyklopedia Szlachecka
BERNASZOWSKI ob. BIERNASZOWSKI – 1440; Bernaszówka mohylowski-podolski (Ns., Br., Liske).

Źródła

P. Nałęcz Małachowski, Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim przez Piotra Nałęcza Małachowskiego ułożony, poprawiony, pomnożony i powtórnie do druku podany, Lublin 1805, str. 24.
J. N. Bobrowicz, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J.: powiększony dodatkami z późniejszych autorów. T. II., Lipsk 1839, str. 156.
A. Boniecki, Herbarz polski. T. 1: Aaron - Boniccy, Warszawa 1899, str. 170, 255.
W. Wittyg, Nieznana szlachta polska i jej herby, Karków 1908, str. 31.