Bielecki

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Tadeusz Gajl 2007.png

Bielecki h. Korczak - polska rodzina szlachecka. Pochodził z niej między innymi: Jan Bielecki - urzędnik galicyjski, wymieniany pod datą 1785 r.
Stefan, syn Michała, urzędnik rosyjski, legitymował się ze szlachectwa w Cesarstwie w 1852 r. z synami: Bazylim, Leonidem i Aleksandrem. Wszyscy zostali zapisani do ksiąg szlachty guberni kijowskiej.

U Uruskiego

BIELECKI h. KORCZAK. Jan, urzędnik w Galicyi 1785 r. Stefan, syn Michała, urzędnik ros., otrzymał przyznanie szlachectwa w Cesarstwie 1852 r. i z synami: Bazylim, Leonidem i Aleksandrem, zapisani do ksiąg szlachty gub. kijowskiej.

Źródła

S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej., Warszawa 1904
Wikipedia.org