Bierżański

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bierżański (Berżański) h. Korczak - nazwisko wraz z herbem wymienia T. Gajl, C. Malewski wskazuje Bierżańskich w Miletanach w powiecie lidzkim, parafii olkienickiej pod 1823 r.

Źródła

T. Gajl, Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku : ponad 4500 herbów szlacheckich 37 tysięcy nazwisk 55 tysięcy rodów, Gdańsk 2007 [[1]]
C. Malewski, Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku Powiaty lidzki, oszmiański i wileński, Warszawa 2016 [[2]]