Bierżawski

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bierżawski (Bierzawski) herbu Korczak - nazwisko wspominane wraz z herbem przez Gajla, wymienia ich także Niesiecki i Starykoń-Kasprzycki z Dmowskim.

U Niesieckiego

Bierżawski herbu Korczak. Ten dom inni dawni autorowie opuścili, Kuropatnicki i Małachowski w rzędzie nazwisk domów kładą.

Polska Encyklopedia Szlachecka

1700; przemyski (Br., Kpt.).

Źródła

K. Niesiecki, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J.: powiększony dodatkami z późniejszych autorów, Lipsk 1839
S. J. Starykoń-Kasprzycki, M. Dmowski, Polska Encyklopedia Szlachecka, Warszawa 1936
T. Gajl, Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku : ponad 4500 herbów szlacheckich 37 tysięcy nazwisk 55 tysięcy rodów, Gdańsk: 2007 [[1]]