Bliziński

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bliziński herbu Korczak - polska rodzina szlachecka z ziemi chełmskiej, później też w woj. wołyńskim. Podpisali z ziemią chełmską elekcję Stanisława Augusta 1764. Sprawowali urzędy ziemskie i grodzkie w pow. winnickim 1738 i krasnostawskim 1772/81, wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie 1844. Chęciński pisze ich z Blizina w łódzkim pod 1550.
W 1539 za namową Jana Tarnowskiego król nadał Mikołajowi Blizińskiemu i jego dziedzicom „twierdzę Tustań, a właściwie tylko skałę w górach Stryjskich w pobliżu granicy z Węgrami”, zobowiązując tym samym rodzinę „własnym kosztem i środkami ten zamek na wspomnianej skale bronić, odnowić, umocnić i podtrzymywać w należnym stanie”. Już dwa lata później Bliziński sprzedał wieś Podhorodce i twierdzę Tustań Tarnowskiemu.
Od ok. 1580 Jan (Iwan) Bliziński z żoną Fiodorą Kraśnikówną otrzymał Krzemieńczuk w dożywacie, dnia 14 IV 1589 król wydał przywilej potwierdzający nadanie miasta, zaś 8 III 1595 Bliziński przekazał je w ręce księcia Mychajła Łykowa-Oboleńskiego. Ten sam Jan procesuje się z Zakrzewskim w 1600 r. Zostawił synów Aleksandra, Jana i Jerzego (Jurija). Marusia Blizińska żoną księcia Mychajła Semenowicza Łykowa-Oboleńskiego (wnuka wcześniej wspomnianego), w roku 1630 wymieniana jako wdowa i matka Matwija.
Marek Bliziński, dziedzic 1589 r. Naniowa Wyższego, w powiecie stryjskim. W 1628 Aleksander Bliziński zapisał 50 złotych na kościół, w którym zostanie pochowany. W 1649 Konstantyn Bliziński zapisał swój majątek ruchomy na kościół swego pochówku i szpital w Równem.

Genealogia

Józef BlizińskiAgnieszka Milanowska
1. Florian BlizińskiFelicjanna Borzymowska (córka Piotra)
1.1. Ludwik Bliziński (subdelegat grodzki winnicki i chełmski, 1747; wojski winnicki) ∞ Aniela Lubieniecka
1.1.1. Józef Bliziński (podporucznik kawalerii narodowej)
1.1.2. Tadeusz Bliziński (kwatermistrz, porucznik kawalerii narodowej) ∞ Julianna Forestier
1.1.2.1. Feliks Tadeusz Bliziński (20 XI 1792-22 IX 1876) ∞ Aleksandryna Aubert (1803-1825; córka Józefa i Anny Lege)
1.1.2.2. Augustyn Franciszek Bliziński (1 IX 1796-27 VII 1848) ∞ Marianna Helena Barbara Zakrzewska h. Ogończyk (córka Antoniego i Rozalii Strumiło)
1.1.2.2.1. Eufemia Marianna Blizińska (ur. 1828)
1.1.2.2.2. Jan Augustyn Bliziński (1830-1890)
1.1.2.2.3. Klara Marianna Blizińska (1831-1863) ∞ Walenty Karłowski (1825-1906)
1.1.2.2.4. Stefania Blizińska (ur. 1825)
1.1.2.2.5. Walery Antoni Bliziński (ur. 1836)
1.1.2.2.6. Józef Franciszek Bliziński (10 III 1827-29 IV 1893) ∞ Pelagia Sokołowska h. Pomian (córka Stanisława Erazma i Franciszki Lutostańskiej h. Jelita)
1.1.2.2.6.1. Alfons BlizińskiWęsierska
1.1.3. Antoni Bliziński (ksiądz, pijar, prefekt szkół pijarskich w Łowiczu)
1.1.4. Teresa BlizińskaJan Łaski (komornik łukowski)
1.1.5. Brygida Blizińska (niezamężna)
1.1.6. Franciszka BlizińskaWincenty Kuczyński
1.2. Aniela BlizińskaN. Zgierski
1.3. Anna BlizińskaN. MądrzyckiAntoni Andrzejowski (cześnik żytomierski)
1.4. Teresa BlizińskaFeliks Turbiński (skarbnik smoleński)
1.5. Antoni Bliziński (skarbnik «1772» i wojski krasnostawski) ∞ Marianna OrzeckaJoanna Dobraczyńska
1.5.1. Dezydery Bliziński (syn Marianny) ∞ Joanna Wydżga
1.5.1.1. Dionizy Antoni Bliziński (ur. 1794; podsędek powiatowy włodzimiersko-wołyński) ∞ Marianna Dobraczyńska
1.5.1.1.1. Kajetan Bliziński (ur. 1826)
1.5.1.1.2. Karol Antoni Bliziński (ur. 1827)
1.5.1.1.3. Anna Karolina Blizińska (ur. 1831)
1.5.1.1.4. Adam Walery Bliziński (ur. 1833)
1.5.2. Kajetan Bliziński (syn Joanny)
1.5.3. Ignacy Bliziński (syn Joanny)
1.5.4. Józef Bliziński (syn Joanny)
1.5.5. Feliks Bliziński (syn Joanny)
1.5.6. Anna Blizińska (córka Joanny)
1.5.7. Tekla Blizińska (córka Joanny) ∞ Józef Pocisk
1.5.8. Stanisław Bliziński (syn Joanny) ∞ Karolina Dobraczyńska
1.5.8.1. Mikołaj Ignacy Bliziński (ur. 1834)
1.5.8.2. Antoni Bliziński (ur. 1838) ∞ Maria Dobrowolska (ur. 1844)
1.5.9. Jan Bliziński (syn Joanny) ∞ Tekla Garlińska
1.5.9.1. Jan Maksymilian Bliziński (ur. 1832, Radziechów)
1.5.9.2. Jan Wandalin Bliziński (ur. 1835, Wola Ostrowiecka) ∞ Brygida Florentyna Kotowicz
1.5.9.2.1. Augustyna Eugenia Blizińska (ur. 1861, Uściług)
1.5.9.2.2. Jan Henryk Bliziński (ur. 1863, Luboml)

U Bonieckiego

Jan Bliziński procesuje się z Zakrzewskim 1600 r., a Aleksander z archimandrytą Mohiłą 1628 r. Anna, wdowa po Janie Zabokrzyckim, żona Samuela Pawłowskiego 1615 r. (Woł. I. f. 570, III. f. 267, V. B. f. 166). Antoni podpisał z ziemią chełmską elekcyę Stanisława Augusta; tenże Antoni 1772 r. skarbnik krasnostawski, następnie 1781 r. wojski mniejszy. Marcin, cześnik halicki, pokwitowany przez Wykowskich 1792 r. (DW. 108 f. 447). Augustyn, syn Tadeusza i Julianny Forestier, wnuk Ludwika, subdelegata grodzkiego winnickiego 1747 r., udowodnił pochodzenie swoje szlacheckie w Królestwie 1844 roku (A. b. Her.). [Z tomu Uzupełnień, s. 175:] dodajemy następujące szczegóły, z Teki B. W. Rummla: Józef Bliziński, nie żyjący 1718 r., z Agnieszki z Milanowskich, pozostawił syna Floryana, regenta ziemskiego chełmskiego 1718 r., mianowanego 1738 r. pierwszym wojskim winnickim. Z Felicyanny Borzymowskiej, córki Piotra, pozostawił synów: Ludwika i Antoniego, oraz córki: Anielę Zgierską, Annę, 1-o v. Antoniowę Andrzejowską, cześnikowę żytomierską, 2-o v. Mądrzycką i Teresę Feliksowę Turbińską, skarbnikowę smoleńską. Zeznali oni 1748 r. komplanacyę, dotyczącą dóbr ojczystych. (Zap. Gr. Chełms. 140 f. 1190). Ludwik, syn Floryana, subdelegat grodzki chełmski 1747 roku » tekst Herbarza, ożeniony z Anielą Lubieniecką, miał dwóch synów: Józefa, chorążego i Tadeusza, porucznika i kwatermistrza kawaleryi narodowej, którzy kwitowali 1792 r. Kaznowskich, z odbioru sumy, należnej im ze sprzedaży Rownego (Gr. Chełms.). W imieniu ciotek swoich potwierdził Tadeusz sprzedaż Rownego tegoż roku (Gr. Włodzim.). Tadeusz; ur. w Rownie 1757 r., z Julianny de Forestier, miał syna Augustyna Franciszka, ur. w Warszawie 1796 r. (metr. w kośc. Św. Jana), urzędnika w komisyi rządowej wojny, wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie 1844 r., który zaślubił 1825 r. Maryannę Zakrzewską i z niej pozostawił: Józefa Franciszka, ur. 1827 r., Jana Augustyna, ur. 1830 r., Walerego Antoniego, ur. 1836 r., Klarę Maryannę, ur. 1831 r. i Stefanię, ur. 1835 r. (wszyscy w Warszawie). Antoni, młodszy syn Floryana, wojski krasnostawski » tekst Herbarza, kwitował 1792 roku Kaznowskiego z szacunku Rownego (Gr. Chełms.): Ożeniony 1-o v. z Maryanną z Orzęckich Załęską, 2-o v. z Joanną Dobraczyńską, z pierwszej żony miał syna Dezyderyusza, z drugiej - synów: Kajetana, Stanisława, Ignacego, Jana, Józefa, Feliksa i córki: Annę i Teklę, za Józefem Pocisk Dobrowolskim. Zawarli oni 1810 roku układ w aktach ziemskich włodzimierskich, dotyczący działu dóbr po ojcu pozostałych. Z nich: Dezyderyusz wprowadzony 1795 r. do dóbr Stawki i Owłoczyny, odziedziczonych po ojcu (Zs. Włodzim.), ożeniony z Joanną z Wydżgów, pozostawił syna, Dionizego Antoniego, ur. w Stawkach 1794 r. (metr. w Lubomli), podsędka powiatu włodzimierskiego 1828 r., żonatego z Maryanną Dobraczyńską, z której synowie: Kajetan, ur. 1826 r., Karol, ur. 1827 r. w Żmuczu (metr. w Mielniku) i Adam, ur. 1833 r. (metr. w Kisielinie), oraz córka Anna Karolina, ur. 1831 r. w Twerdyniach (metr. w Kisielinie). Stanisław, ożeniony z Karoliną Dobraczyńską, pozostawił syna Mikołaja Ignacego Antoniego, ur. w Podryżach 1834 r. (metr. w Hulewiczowie). Jan, żonaty z Teklą Garlińską, miał dwóch synów: Jana Maksymiliana, ur. w Radziechowie 1832 roku (metr. w Lubomli) i Jana Wandalina. Potomkom Antoniego przyznano szlachectwo w gubernii wołyńskiej 1835 roku. Marcin i syn jego Szymon, Blizińscy, procesowali 1795 r. Joannę z Dobraczyńskich, wdowę po Antonim, o dobra Wityniec (Akta sąd. pow. Łuck.). Marek Bliziński, dziedzic 1589 r. Naniowa Wyższego, w powiecie stryjskim, a N., dziedzic 1578 r. Derzowa, w powiecie żydaczowskim (Paw.).

U Uruskiego

BLIZIŃSKI h. KORCZAK. Antoni z ziemią chełmską podpisał elekcyę 1764 r., skarbnik 1772 r., został 1781 r. wojskim mniejszym krasnostawskim. Po Floryanie, pułkowniku husarskim, wojskim winnickim od 1738 r., syn Ludwik, subdelegat grodz. winnicki 1747 r., miał synów: Józefa, podporucznika kawaleryi narodowej. Antoniego, księdza Pijara, prefekta szkół w Łowiczu i Tadeusza, porucznika kawaleryi narodowej, po którym z Julianny Forestier syn Augustyn, urzędnik w Komisyi wojny, wylegitymowany w Królestwie 1844 r.

U Niesieckiego (przypisy Bobrowicza)

Bliziński. Księgi grodzkie Ostrzeszowskie transakcje tego domu zapisały. Blizyńska, Marka Stogniewa małżonka. Okolski tomo 1, fol. 191.

Florian Bliziński był pułkownikiem znaku husarskiego, miał czterech synów i jedną córkę - Ludwik Bliziński był wojskim Winnickim, miał trzech synów i trzy córki, to jest: Józefa, który jest podporucznikiem w kawalerii narodowej. Tadeusza, który także porucznikiem w kawalerii narodowej. Antoniego, ten księdzem Pijarem, oraz prefektem szkół tychże w Łowiczu. Teresę, zaślubioną za Janem Łaskim komornikiem Łukowskim. Brygidę sterilis. Franciszkę, która była za Wincentym Kuczyńskim. Anna, zmówiona z Andrzejowskim komornikiem Chełmskim. Antoni Bliziński, który jest wojskim mniejszym Krasnostawskim, ma kilku synów i dwie córki, lecz jeszcze wszyscy minorennes. Józef Bliziński sterilis. Michał Bliziński, który miał za sobą Prażmowską starościankę, o których potomstwie nie mam wiadomości. - Heraldyka Wielądka.

Polska Encyklopedia Szlachecka

1550; Blizin konecki, łucki (Ns., Ok., Br.).

Z tej rodziny:
JÓZEF, 1827-93 komediopisarz (Hist.).

Galeria


Źródła

K. Niesiecki, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J.: powiększony dodatkami z późniejszych autorów, Lipsk 1839
A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1900
S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej., Warszawa 1904
Sejm-wielki.pl
Wikipedia.org