Bohdanowicz

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Tadeusz Gajl 2007.png

Bohdanowicz herbu Korczak - rodzina szlachecka zamieszkująca dawny powiat słonimski i województwo brzesko-litewskie. Wymienia ich Uruski.

U Uruskiego

Bohdanowicz h. Korczak. Byli w pow. słonimskim i wojew. brzesko-litewskiem. Wasil 1582 r. Jan, woźny brzesko-litewski 1660 r.

Polska Encyklopedia Szlachecka

BOHDANOWICZ – 1550; słonimski (Ur.).

Źródła

S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904
S. J. Starykoń-Kasprzycki, M. Dmowski, Polska Encyklopedia Szlachecka, Warszawa 1936