Borszowski

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Borszowski (Borszewski) h. Korczak - ruska rodzina szlachecka, właściciele Borszowa na Ukrainie. Jej protoplastą był Aleksander Miszczyc z Borszowa wymieniany wraz z herbem pod datą 1427 (sigillum Alexandri de Boczow: Wrembi pares). Miał czterech synów, Fedka zwanego Teodorem, Olechnę, zwanego Ulechnem, bądź Aleksym, Paska i Michna. Paszko z Borszowa (Pasek, Paschko) - członek konfederacji lwowskiej z dnia 13 XII 1464 r. zawiązanej przeciwko Janowi Odrowążowi ze Sprowy, późniejszemu wojewodzie. Michał (Michno) Borszowski, którego pieczęć widnieje pod aktem tej samej konfederacji, ożeniony był z Zofią z nieznanego rodu. Małżeństwo to zaowocowało pięciorgiem dzieci. Byli nimi Jurgi, Piotr, Wasilisa, Miłochna - żona Hryćka (Grzegorza) z Owczuch oraz Fienna - żona Bohdana Kościeja z Laszek, matka Prokopa, męża Duchny z Buchowic h. Sas. Do rodziny należał również wymieniany pod rokiem 1456 Niemira, zwany też Zachariaszem, a także Waśko i Daszko, którzy Borszowem władali w roku 1576.

Genealogia

Aleksander Miszczyc
1. Fedko Borszowski
2. Olechno Borszowski
3. Paszko Borszowski
4. Michał BorszowskiZofia
4.1. Jurgi Borszowski
4.2. Piotr Borszowski
4.3. Wasilisa Borszowska
4.4. Miłochna BorszowskaHryćko z Owczuch
4.5. Fienna BorszowskaBohdan Kościej z Laszek - syn Prokopa i Duchny z Buchowic h. Sas

Sfragistyka

Michno Borszowski był sygnatariuszem aktu konfederacji lwowskiej z dnia 13 XII 1464 r. przeciwko Janowi Odrowążowi ze Sprowy.
I. Pieczęć, o średnicy 23 mm, przedstawia tarczę herbową, na niej trzy wręby o rozdwajających się końcach, zwężające się ku dołowi. W otoku napis: S MICHAELIS DE BORSOFSKY. Pieczęć została odbita z zielonym wosku pod aktem konfederacji z 1464 r. najprawdopodobniej przez młodszego brata Michała - Paszkę.
II. Pieczęć, o średnicy 22 mm, przedstawia tarczę herbu Korczak. W otoku napis: S MICHAELIS DE BORSSEV. Została odbita w zielonym wosku pod aktem konfederacji z 1464 r.

Boniecki

Aleksander Miszczyc 1441 r. Synowie jego: Ulechno, Fedko, Pasek i Michno w latach 1442-1445. Olechno de rutheniali genealogia 1446 r. Niemira alias Zacharyasz, 1456 r. Pasek i Michno przystąpili 1464 r. do konfederacyi przeciw Odrowążom i przywiesili pieczęcie swoje z herbem Korczak. Michno z żony Zofii zostawił synów: Jurgiego i Piotra, i córki Wasilisę. Miłochnę za Hryćkiem z Owczuch i Fiennę za Bohdanem Kościejem z Laszek 1490 r., Borszów w 1576 roku posiadali Waśko i Daszko (Paw.).

Źródła

A. Boniecki, Herbarz polski, t. 2, Warszawa 1900, str. 57.
M. Haising, Sfragistyka szlachecka doby średniowiecza w świetle archiwaliów lwowskich, Lwów 1938, str. 26-27.
O. Odnorożenko, Monumenta Rutheniae heraldica, Volumen 1, Charków 2009, str. 151. [[1]]
Wielcy.pl