Borszowski

Z Korczak Pro Memoria
Pieczęć Michała Borszowskiego z 1464 r.; S MICHAELIS DE BORSOFSKY
Pieczęć Michała Borszowskiego z 1464 r.; S MICHAELIS DE BORSSEV

Borszowski h. Korczak - ruska rodzina szlachecka, właściciele Borszowa na Ukrainie (obwód lwowski, rejon przemyślański).
Jej protoplastą był Aleksander Miszczyc z Borszowa wymieniany wraz z herbem pod datą 1427 (sigillum Alexandri de Boczow: Wrembi pares). Miał on czterech synów. Byli to:
Fedko, który nazywany bywał także Teodorem.
Olechno, zwany też Ulechnem, bądź Aleksym. Pod rokiem 1446 pisano o nim: de rutheniali genealogia.
Paszko z Borszowa (Pasek, Paschko, być może zdrobnienie od Pawła) - członek konfederacji lwowskiej z dnia 13 XII 1464 r. zawiązanej przeciwko Janowi Odrowążowi ze Sprowy, późniejszemu wojewodzie.
Michał (Michno) Borszowski, którego pieczęć widnieje pod aktem tej samej konfederacji.
Ten ostatni ożeniony był z Zofią z nieznanego rodu. Małżeństwo to zaowocowało pięciorgiem dzieci. Byli nimi: Jurgi, Piotr, Wasilisa, Miłochna - żona Hryćka (Grzegorza) z Owczuch, a także Fienna - żona Bohdana Kościeja z Laszek, matka Prokopa, męża Duchny z Buchowic h. Sas.
Do rodziny należał również wymieniany pod rokiem 1456 Niemira, zwany też Zachariaszem, a także Waśko i Daszko, którzy Borszowem władali w roku 1576.