Bortnowski

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bortnowski (Bartnowski, Bortniewski) - polski ród szlachecki pochodzący z województwa sandomierskiego ze wsi Bortnowo. W późniejszych latach przeniósł się zaś do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pochodził z niego Marek, mąż Eudoksji Tyszkówny z Buchowieckich, wspominany pod datą 1620 r., a także Franciszek, który w roku 1763 podpisał manifest szlachty litewskiej. Pochodzenie Bortnowskich nie jest pewne: Niesiecki, Wielądko i Boniecki przypisują im herb Korczak, co jednak Uruski nazywa błędem umieszczając ich w rodzie Doliwów.

Niesiecki

Bartnowski herbu Korczak. Ten dom w dawniejszym czasie miał swoje w Sendomirskiem województwie siedlisko potem się przeniósł w Wielkie Księztwo Litewskie, pochodzą zaś ze wsi Bortnowo. Z tych Kazimierz Bortnowski przydomku Juszkiewicz, był komornikiem granicznym Sieleckim, z Leskiewiczowną małżonką swoją zostawił synów dwóch: Pawła mieszkającego dotąd w trakcie Sieleckim w Litwie w województwie Brzeskiem Litewskiem który ma kilku synów i dwie córki, drugiego Szymona który był towarzyszem pancernej chorągwi JW. Jabłonowskiego mającego dziedziczną posesyą wieś Chruślice w województwie Sendomirskiem, powiecie Radomskim, ten 1mo voto z Konstancyą z Komorowskich [Duninów] Wąsowiczowną, spłodził Jakoba Józefa kapitana bywszego gwardyi pieszej koronnej a potem majora wojsk koronnych; 2do voto z Katarzyną z Kłopockich Bykowską zostawił córkę jednę Maryannę Strzyszewską. Jakób Józef syn Szymona z Eleonorą z Getzów Cichocką wdową małżonką swoją spłodził córkę Ludwikę, za Ignacym Szumińskim kapitanem wojsk koronnych fizylierów będącą. Michał Bortnowski deputat z powiatu Słonimskiego do konfederacyi generalnej W. Ks. Lit. 1704. roku. Franciszek podpisał się w aktach Wileńskich 1763. roku na manifest de illegitimitate trybunału W. Ks. Lit. wraz z innemi obywatelami.

Boniecki

Eudoksya Tyszkówna z Buchowieckich, żona Marka 1620 r. (Akta VI). Franciszek podpisał manifest szlachty litewskiej 1763 roku (V. L.). Jakób Józef Juszkiewicz Bortnowski, major gwardyi pieszej koronnej; syn Szymona i Konstancyi z Duninów Wąsowiczów, żonaty z Eleonorą z Gieców, 1-o v. Cichocką, wydał w 1785 roku córkę Ludwikę za Ignacego Szymońskiego (DW. 101 f. 181 i 102 f. 922).

Uruski

BORTNOWSKI v. BORTNIEWSKI h. Doliwa. Wielądek mylnie daje tej rodzinie herb Korczak, pochodzi ona z wojew. sandomierskiego, lecz już w XVII stoleciu zamieszkała na Litwie, gdzie rozrodzona, brała przydomki: Rzepecki, Jurzkiewicz, Daszkiewicz i Jaroszewicz. Dominik podpisał elekcyę 1632 r. z wojew. nowogrodzkiem. Daniel, namiestnik grodzki słonimski 1664 r. Piotr, syn Mikołaja, ożeniony z Anastazyą Kotaszewicz 1690 roku, z niej córka Justyna Borysowska. Tomasz, syn Jana, ożeniony z Konstancją Mogielnicką 1697 r. Michał z powiatem słonimskim podpisał pospolite ruszenie 1698 r. Paweł, dziedzic wsi Gawryłowicze 1704 r. Bazyli, syn Romana, zapisał testamentem wieś Bortnowice 1746 r. swej siostrze Teofilii Brzezińskiej. Po Kazimierzu 1720 r. synowie, Paweł i Szymon. Szymon, dziedzic wsi Chruślice, w wojew. sandomierskim, z żony Konstancyi Wąsowicz pozostawił syna Jakóba, majora gwardyi pieszej kor. 1780 r., po którym z żony Eleonory z Gieców córka Ludwika za Ignacym Szymańskim.
Potomstwo Jana i Józefa, synów Jakóba, wnuków Jana, osób 17, wylegitymowane w Cesarstwie 1849-1861 r. i zapisane do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej.

Źródła

J. N. Bobrowicz, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J.: powiększony dodatkami z późniejszych autorów. T. X., Lipsk 1845, str. 45.
A. Boniecki, Herbarz polski, t. 2, Warszawa 1900, str. 59.
S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T. 1,, Warszawa 1904, str. 346.
Wikipedia.org