Bronisław Bałaban

Z Korczak Pro Memoria
Zdjęcie z 1914 r.

Bronisław Bałaban h. Korczak - żołnierz I Brygady Legionów Polskich. Wcześniej służył w c.k. armii - w Oddziale Koronnej Artylerii, II Baonu, 87 pułku piechoty. Był spokrewniony z rodzinami Fritze i Jaroszewskimi.

W c.k. armii, 11 IV 1914, Cilli?