Bronisław Bałaban

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
W C.K. armii, 11 IV 1914, Cilli (?)

Bronisław Kleofas Bałaban h. Korczak - ur. 25.9.1891 Brzesko, zginął 20.5.1941 Uchtiżem łagier, Komi, ZSRR, syn Jana i Leontyny Elżbiety Everard. Odznaczony Medalem Niepodległości, żołnierz I Brygady Legionów Polskich. Wcześniej służył w c.k. armii - w Oddziale Koronnej Artylerii, II Baonu, 87 pułku piechoty. Był spokrewniony z rodzinami Fritze i Jaroszewskimi. Jego pierwszą żoną była Antonina Julia Bzylewska (ur. 1900, Wiedeń; ślub w 1921 w Warszawie) - córka Władysława i Amelii Kramer, drugą Łucja Fiszer, urzędniczka w ministerstwa spraw wojskowych.

Kalendarium:
 • 1891.09.25 - urodzony, Brzesko,
 • 1914 - kwiecień 87 p.p. Oddz Kor. Art. II Baon.,
 • 1919 - kpt piech., brał udział w wojnie polsko radzieckiej,
 • 1921 - ślub 1 - Antonina Julia Bazylewska,
 • 1924.08.15 - mjr. piech 36 pp.,
 • 1926-31 dowódca batalionu szkolnego w Korpusie Kadetów nr 2 w Chełmnie. 33 pp.,
 • 1933 - urodzenie syna Andrzeja,
 • 1935 - komendant placu w Tarnowskich Górach oddany do dysp. Ministerstwa Poczt i Telegrafów,
 • 1936 - zakończenie kariery wojskowej w stopniu majora,
 • 1939.09 - mieszkali w Warszawie, starszy inspektor d(s bezpieczeństwa poczty w Ministerstwie Poczt i Telegrafów, ewakuacja do Zdołbunowa,
 • 1939-10 - przeniesienie do Lwowa i Brzuchowic,
 • 1939-40 - Brzuchowice pod Lwowem, praca przy wyrębie lodu w pobliskich stawach,
 • 1940.04.10 - aresztowany przez NKWD, powód: jako były kapitan polskiej armii brał udział w polsko-radzieckiej wojnie, został pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 54-13 Kodeksu Karnego Ukraińskiej SSR, za to że "walczył przeciwko klasie robotniczej i ruchowi rewolucyjnemu",
 • 1940.10.11 - postanowienie Osobowo Sowieszczenia został uwięziony w wychowawczym obozie pracy jako "niebezpieczny społeczny element" na 8 lat,
 • 1941.05.20 - zginął, Uchtiżem łagier, Komi, ZSRR,
 • 1940-47 rodzina tułała się po Kazachstanie i Indiach, po czym wróciła do Polski,
 • 1945 poszukiwany przez PCK w Genewie przez Marię Kaczorowską,
 • 1990.08.30 - rehabilitowany przez Prokuraturę Lwowskiej Obłasti.

Źródła

Genealogia.okiem.pl [[1]]