Bybelski

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Władysław II Opolczyk przekazuje paulinom z Jasnej Góry obraz Matki Bożej

Bybelski (Bibelski) h. Korczak - dwie rodziny z Rusi Czerwonej posługiwały się tym nazwiskiem.
Jednej z nich książęta ruscy nadali Bybel, Komarno, Zwrotowice i inne jeszcze majątki. Nadania te zostały potwierdzone przez Kazimierza Wielkiego w roku 1361 niejakiemu Chodkowi z Bybła Bybelskiemu. Chodko był synem Iwonii z Klecia, prócz roku 1361, jego imię widnieje również na dokumentach z 1353, 1385, 1387 i 1395 r. Chodko miał dwóch synów: Andrzeja i Grzegorza, którzy otrzymali jeszcze zatwierdzenie nadania majątków w 1406 r., od Władysława Jagiełły. Gdy na terenie rodowego Bybła powstało z czasem Nowe Miasto, potomkowie wspomnianych przyjęli nazwisko Nowomiejskich.

Druga rodzina pochodziła od Juszka ze Skornicz, który za swe zasługi, dostał od księcia opolskiego Władysława II w 1375 r. wieś Bybło i sołtystwo w Dobrowodzie. Sołtystwo owe z ruska było nazywane kniaziostwem, stąd też wynikały późniejsze roszczenia do tytułu książęcego wysuwane przez wywodzącą się od Bybelskich Prochnickich.
W źródłach wymieniani są następujący Bybelscy: Waśko pod datą 1382 r., Jaczko, stolnik przemyski pod 1460 r., Iwan i Kostko w 1478 r. i Łukasz w 1530 r. Od tego czasu nazwisko nie występuje.

U Uruskiego

BIBELSKI v. BYBELSKI. Dwie były rodziny na Czerwonej Rusi togo nazwiska, lecz nie wiem, czy i herbu; jedna bardzo dawna, której książęta ruscy nadali majątki: Bybel, Komarno, Zwrotowice i inne, i te nadania Kazimierz Wielki w 1361 r. zatwierdził Chodkowi żyjącemu jeszcze 1387 r., a król Władysław Jagiełło w 1406 r. Andrzejowi i Grzegorzowi, synom Chodka, i druga pochodząca od Juszka ze Skornicz, który w nagrodę zasług dostał od Władysława księcia Opolskiego w 1375 r. wieś Bybło i sołtystwo w Dobrowodzie; to jego sołtystwo, a z ruska kniaziostwo nazywane, wytworzyło baśń o książęcem pochodzeniu tej rodziny, cytowaną w Kuropatnickim i innych autorach. Wasko 1382 r. Jaczko, stolnik przemyślski 1460 r. Iwan i Kostko 1478 r. Łukasz 1530 r. Od tego czasu ginie to nazwisko, czy, że zgasło, czy też, że było zmienione na inne. Jakoż Prochniccy, herbu Korczak, wywodzili się od Bybelskich i na zasadzie tego pochodzenia rościli pretensye do tytułu książęcego.

Polska Encyklopedia Szlachecka

BIBIEL – 1361; Inflanty, Włoch. (Ns., Br., WLF.).

BIBELSKI – 1350; Bibel przemyski. (Ur.).