Eleonora z Giełgudów Wereszczyńska

Z Korczak Pro Memoria

Eleonora z Giełgudów Wereszczyńska h. wł - córka starosty generalnego i kasztelana żmudzkiego Antoniego Onufrego Giełguda i starościanki mozyrskiej Karoliny Eleonory Oskierko, pasierbica kasztelanki mińskiej Barbary Judyckiej. Miała dwóch braci - strażników wielkich litewskich Ludwika i Ignacego, jej rodzeństwem przyrodnim byli marszałek nadworny litewski, szambelan JKM Michał Giełgud i Antonina von Rönne - szambelanowa JKM. W 1781 r. wzięła ślub z starostą upickim Józefem Wereszczyńskim. Z tej okazji powstał "Hymen na gody Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Józefa na Wereszczynie Wereszczyńskiego kawalera S. Stanisława sądowego powiatu Upit. Kurkleckiego etc. starosty i Jaśnie Wielm. Eleonory Giełgudowny kasztelanki Xię. Żmudzkiego w dożywotnią przyiażń wchodzących" autorstwa ks. Kazimierza Kognowickiego.
Z Józefem doczekała się licznego potomstwa, córek Barbary, Karoliny, Marianny Kaptiejowej, Antoniny i Ludwiki, a także synów Ignacego, chorążego upickiego Karola, Krzysztofa i Władysława Wereszczyńskich.

Sprawa z Józefem Sawickim 1833

Od 8 VI 1820 ciągnie się sprawa między Eleonorą z dziećmi Karolem, Barbarą, Karoliną, Antoniną i Ludwiką - kredytorami majątku strażnika wielkiego litewskiego Ludwika Giełguda - brata Wereszczyńskiej - a Józefem Sawickim najpierw adwokatem, następnie chorążym szawelskim.

List do W. Urbanowicza 26 VI 1834

W Litewskiej Narodowej Bibliotece Martynasa Mažvydasa zachował się list Eleonory do adwokata gubernialnego wileńskiego W. Urbanowicza [V. Urbanovičiusowa] w związku z sprawą Sawickiego. Z tyłu spis papierów do tejże sprawy z 15 IV 1835 r.

Fragment wykresu genealogicznego

POL COA Giełgud.svg
N. Giełgud h. wł
POL COA blank.svg
-
Solderbach.png
N. Zolderbach
/von Lohausen genannt Solderbach/
Gadon.png
Elżbieta Zenfelt-Gadon h. Zawadyniec
POL COA Giełgud.svg
Chryzostom Giełgud h. wł
Solderbach.png
Katarzyna Zolderbach
/von Lohausen genannt Solderbach/
POL COA Fiedorowicz (herbu Oginiec).svg
Hieronim ks. Puzyna h. Oginiec
marszałek (1644), podstarości (1639-1643), wojski upicki (1632)
POL COA blank.svg
Estera Skrobowicz
POL COA Krzywda.svg
Stefan Chrząstowski h. Krzywda
podstoli żmudzki (1645), ciwun birżyniański, instygator litewski (1638), sekretarz JKM
POL COA Leliwa.svg
Konstancja Średzińska h. Leliwa
POL COA Fiedorowicz (herbu Oginiec).svg
Andrzej Kazimierz
ks. Puzyna h. Oginiec

kasztelan miński (1697), starosta upicki (1687), podkomorzy upicki (1666–1687), wojski upicki (1664–1666)
POL COA Krzywda.svg
Eufrozyna Chrząstkowska h. Krzywda
podstolanka żmudzka, cywunianka birżańska
POL COA Giełgud.svg
Andrzej Giełgud h. wł
starosta olkienicki (1723)
POL COA Fiedorowicz (herbu Oginiec).svg
N. ks. Puzyna h. Oginiec
kasztelanka mińska, starościanka upicka
POL COA Oskierka.svg
Michał Oskierka h. wł
Jeleński.png
Konstancja Jeleńska h. Korczak odm.
sędzianka mozyrska
POL COA Kolenda.svg
Adam Stadnicki-Kolenda h. Bełty odm.
Jastrzębiec herb.svg
Felicjanna Krasowska h. Jastrzębiec
POL COA Oskierka.svg
Antoni Oskierka h. wł
Kasztelan nowogrodzki (1726-1734)
POL COA Kolenda.svg
Zofia Stadnicka-Kolenda h. Bełty odm.
POL COA Bawół I.svg
Stefan Tyzenhauz h. Bawół
wojewoda nowogródzki (od 1689), kuchmistrz i podstoli wielki litewski (od 1687), starosta kuliski
Herb Łabędź 1.svg
Barbara Szemiot h. Łabędź
Bychowiec.png
Samuel Bychowiec h. wł.
POL COA Denhoff.svg
Krystyna Dönhoff h. wł.
kasztelanka witebska
POL COA Bawół I.svg
Michał Jerzy Tyzenhauz h. Bawół
starosta szmeltyński
Bychowiec.png
Anna Barbara Bychowiec h. wł.
POL COA Oskierka.svg
Ludwik Gerwazy Oskierka h. wł
referendarz litewski (od 10 XII 1764), starosta i wójt mozyrski (od 1724)
POL COA Bawół I.svg
Teresa Tyzenhauz h. Bawół
starościanka szmeltyńska
POL COA Giełgud.svg
Antoni Onufry Giełgud h. wł
starosta generalny żmudzki (1783), kasztelan żmudzki (1776-1783), marszałek Trybunału Głównego WKL (1775/1776), strażnik wielki litewski (1774), oboźny wielki litewski (1774), chorąży żmudzki (1767), ciwun twerski (1757-1767), krajczy żmudzki (1752)
POL COA Oskierka.svg
Karolina Eleonora Oskierka h. wł
starościanka mozyrska
POL COA Giełgud.svg
Eleonora z Giełgudów Wereszczyńska h. wł
kasztelanka żmudzka, starościna upicka

Źródła

Prawa konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Warszawa 1782
A. Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 2, Województwo trockie, Warszawa 2009
Elektroniczna baza bibliografii Estreichera [[1]]
Wielka genealogia Minakowskiego [[2]]