Felicjan Plato Bałaban

Z Korczak Pro Memoria
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Felicjan Plato Bałaban
Felicjan Bałaban.jpg
Felicjan bałaban podpis.png
POL COA Korczak.svg
PL Epolet plk.svg pułkownik żandarmerii
Rodzina Bałaban h. Korczak
Data i miejsce urodzin 20 X 1891, Husiatyn
Data i miejsce śmierci 1 II 1975, Wrocław
Ojciec Karol Bałaban
Matka Sydonia Macielińska
Żona Wanda Nowak
Odznaczenia
POL Krzyż Niepodległości BAR.svgPOL Polonia Restituta Oficerski BAR.svgPOL Krzyż Walecznych (1920) 2r BAR.svgPOL Złoty Krzyż Zasługi BAR.svgPOL Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi BAR.svgPOL Medal Pamiątkowy Za Wojnę 1918-1921 BAR.svgPOL Medal 10-lecia Odzyskania Niepodległości BAR.svgHUN Order of Merit of the Hungarian Rep (military) 2class BAR.svg
Bałaban przekazujący marsz. Rydzowi-Śmigłemu środki na Fundusz Obrony Narodowej, 1939

Felicjan Plato Bałaban herbu Korczak ps. „Felek”, „Orszuł” (Feliks Platon Bałaban; 20 X 1891-1 II 1975) – pułkownik żandarmerii Wojska Polskiego, prezes Zarządu Polskiego Związku Szermierczego, prezes Związek Stowarzyszeń Filatelistycznych, od 19 III 1935 r. mąż Wandy Nowak (20 IX 1881-12 XI 1953).

Biografia

Rodzina i młodość

Urodził się dnia 20 X 1891 w Husiatynie. Jego rodzicami byli Karol Bałaban (ur. 1850) i Sydonia z Macielińskich, dziadkami Leopold Bałaban (ur. 30 VIII 1823) i Karolina Marschal. W latach 1898–1901 uczęszczał do Szkoły Ludowej w Tłumaczu, a w latach 1901–1902 do Gimnazjum Wyższego w Stanisławowie. W latach 1902–1907 pobierał nauki w Gimnazjum Jezuitów w Bąkowicach. W 1910 ukończył VIII klasę i zdał egzamin dojrzałości w C. K. Gimnazjum w Brzeżanach. W latach 1910–1914 studiował na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Lwowskiego. Absolutorium uzyskał w 1917. Przed I wojną światową rozpoczął pracę w Powiatowej Kasie Oszczędności w Brzeżanach w charakterze bilansisty. Był członkiem Związku Walki Czynnej i "Strzelca". Występował wówczas pod pseudonimem "Felek".

Służba w Legionach Polskich i c. k. armii

Dnia 4 VIII 1914 r. rozpoczął służbę w Legionach Polskich. Do 25 III 1915 r. walczył w 2 kompanii I batalionu 1 pułku Legionów. Następnie przeniesiony został do Oddziału Żandarmerii Polowej I Brygady Legionów Jana Jur-Gorzechowskiego. Posługiwał się wtedy pseudonimem "Orszuł". Do 24 VII 1915 był szefem Ekspozytury Etapowej Żandarmerii w Kętach. W sierpniu i wrześniu tego roku, w Lublinie pod kierownictwem ppor. Adama Koca ps. 'Witold' prowadził nielegalną działalność agitacyjno-werbunkową do Legionów. Od 26 XI do 15 II 1916 r. dowodził posterunkiem żandarmerii w Kowlu. 24 III 1917 r. został przeniesiony do Żandarmerii II Brygady Legionów. Dnia 1 IV tego roku rozpoczął miesięczne szkolenie na Wyższym Kursie Szkoły Żandarmerii w Warszawie. Był to kurs dla starszych podoficerów przewidzianych do objęcia stanowisk oficerskich. Uzyskał pierwszą lokatę na 24 słuchaczy i jednego hospitanta. Dnia 1 VII 1917 r. został dowódcą posterunku żandarmerii przy 2 pułku ułanów w Mińsku Mazowieckim. Po kryzysie przysięgowym znalazł się w Żandarmerii Polowej Polskiego Korpusu Posiłkowego (niem. Feldgendarmerie des Polnischen Hilfskorps). Do korpusu wcielony został z innymi legionistami pochodzącymi z Galicji, którzy złożyli przysięgę na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. W żandarmerii korpusu dowodził posterunkiem Nr 7 w Medyce przy 2 pułku ułanów. W październiku 1917 r. wraz z korpusem skierowany został na front do Bukowiny. W nocy z 15 na 16 II 1918 r. część II Brygady Legionów przeszła na stronę ententy (zobacz biogram Romana Góreckiego). Pozostali, którym nie udało się przebić przez linię frontu austriacko-rosyjskiego zostali internowani lub uwięzieni. Felicjan Platon Bałaban do 10 IV 1918 r. był internowany w obozie Talaborfalva na Węgrzech. Następnie został wcielony do cesarsko-królewskiej armii i skierowany na front włoski. Do 30 października dowodził plutonem w 27 batalionie strzelców.

Służba w Wojsku Polskim

Dnia 2 XI 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego w stopniu podchorążego i wziął udział w obronie Lwowa. Walczył na Odcinku I, a następnie Odcinku V (Szkoła Sienkiewicza). Po reorganizacji oddziałów wojskowych walczących o Lwów został oficerem prowiantowym II batalionu 1 pułku Strzelców Lwowskich. Do 1 II 1920 r. uczestniczył w walkach z Ukraińcami i bolszewikami.
Dnia 1 II 1920 r. został przeniesiony z korpusu piechoty do korpusu żandarmerii i wyznaczony na stanowisko szefa Sekcji I Organizacyjno-Mobilizacyjnej (później Wydziału Organizacyjnego) Dowództwa Żandarmerii Polowej przy Naczelnym Dowództwie WP. Dnia 1 marca został awansowany na podporucznika, a już 1 kwietnia zweryfikowany w stopniu rotmistrza. W Dowództwie Żandarmerii Polowej pełnił służbę do 24 V 1921 r. po czym został skierowany na Górny Śląsk z zadaniem zorganizowania i wyszkolenia żandarmerii powstańczej. Został kierownikiem wyszkolenia żandarmerii w Naczelnym Dowództwie III powstania śląskiego. 27 VII 1921 r. został dowódcą plutonu żandarmerii Wejherowo wchodzącego w skład 8 dywizjonu żandarmerii w Toruniu. W okresie od 1 XI 1921 r. do 1 X 1922 r. był oddelegowany do Grupy Operacyjnej generała Szeptyckiego, której zadaniem było zajęcie Górnego Śląska. W dowództwie grupy pełnił obowiązki szefa bezpieczeństwa. Po rozformowaniu grupy operacyjnej przeniesiony został do 6 dywizjonu żandarmerii we Lwowie, w którym kolejno zajmował stanowiska: komendanta oddziału szkolnego (do 30 IV 1923 r.), kierownika Kadry (do 31 XII 1925 r.) i zastępcy dowódcy dywizjonu (do 30 XI 1926 r.). Z dniem 1 XII 1926 r. został przeniesiony do Głównej Komendy Policji Państwowej na przeciąg sześciu miesięcy. Pełnił tam obowiązki naczelnika Wydziału IV – Centrala Służby Śledczej. Termin powrotu do wojska przesuwano mu co sześć miesięcy. Z dniem 13 XI 1928 r. został przeniesiony z 6 dywizjonu żandarmerii do kadry oficerów żandarmerii i równocześnie wyznaczony na stanowisko w Dowództwie Żandarmerii Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie.
Dnia 11 IV 1929 r. powierzono mu pełnienie obowiązków dowódcy żandarmerii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a po awansie na podpułkownika wyznaczono na to stanowisko. Równocześnie w latach 1936–1938 piastował funkcję prezesa Zarządu Polskiego Związku Szermierczego.
Dnia 1 IX 1939 r. mianowany został naczelnym szefem żandarmerii w Sztabie Naczelnego Wodza. W czasie kampanii wrześniowej ewakuował się do Rumunii gdzie został internowany w obozie Târgovişte. 8 II 1941 r. przetransportowany z Rumunii do Austrii, a następnie osadzony w Oflagu VI B w Dössel, w którym przebywał do końca II wojny światowej w Europie. Po wyzwoleniu przez Amerykanów powrócił do kraju. Zmarł 1 II 1975 r. we Wrocławiu. Pochowany na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach (sektor C2, rząd II, grób 13).

Awanse

Prezes Polskiego Związku Szermierczego generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski w przerwie mistrzostw wręcza odznakę członka honorowego związku byłemu prezesowi pułkownikowi Felicjanowi Plato Bałabanowi, 1938
 • kapral - 1914
 • wachmistrz - 1915
 • starszy wachmistrz - 1916
 • starszy wachmistrz podchorąży - 1917
 • podchorąży - 1918
 • podporucznik - 1 marca 1920
 • porucznik - 30 VII 1920 r. zatwierdzony z dniem 1 IV 1920 r., warunkowo do ukończenia prac przez Komisję Weryfikacyjną
 • rotmistrz - 1 IV 1920 r., 3 V 1922 r. zweryfikowany w stopniu kapitana ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. i 4. lokatą w korpusie oficerów żandarmerii
 • major - 1 lipca 1923
 • podpułkownik - 18 II 1930 r. ze starszeństwem z dniem 1 I 1930 i 1. lokatą w korpusie oficerów żandarmerii
 • pułkownik - 1936

Ordery i odznaczenia

Grób pułkownika
 • Krzyż Niepodległości
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Walecznych – dwukrotnie
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi
 • Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921
 • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
 • Order Zasługi II klasy – Węgry (zezwolenie w 1933)

Źródła

Wikipedia. org
genealogia.okiem.pl
Wiarus, rok VII, nr. 24