Ferdynand Józef Krupiński

Z Korczak Pro Memoria

Ferdynand Józef Krupiński herbu Korczak - urodzony w 1824 r. w Warszawie, parafii św. Krzyża, syn Stanisława i Józefy z Stodolskich h. Plon. Brat Marianny Stefanii Krupińskiej.