Florian Bliziński

Z Korczak Pro Memoria

Florian Bliziński herbu Korczak - syn Józefa i Agnieszki Milanowskiej, pułkownik husarski, regent ziemski chełmski (1718), wojski winnicki (1838), mąż Felicjanny Borzymowskiej, ojciec Ludwika, Anieli, Anny, Teresy i Antoniego Blizińskich.