Genealogia - Komorowscy

Z Korczak Pro Memoria

Dymitr z Komorowa 1.Stanisław z Komorowa
1.1 Piotr z Komorowa (zm. 1476) - hrabia liptowski, orawski, turczański i zwoleński, starosta spiski i barwałdzki.

 1. Piotr Komorowski, zmarły przed 1476 r.,
 2. Aleksander Komorowski, zmarły przed 1476 r.,
 3. Klemens Komorowski, być może syn innego Piotra Komorowskiego, był na uniwersytecie krakowskim w 1477 r.,
 4. Elżbieta z Komorowskich Jarosławska, żona Rafała Jakuba Jarosławskiego h. Leliwa,
 5. Zofia z Komorowskich Buczacka, żona Michała Buczackiego h. Awdaniec,
 6. Jan Komorowski, mąż Zofii Gracz.
 • Mikołaj z Komorowa - syn Stanisława, hrabia na Liptowie i Orawie, starosta podoliniecki, lubomelski, i spiski, zarządca klucza muszyńskiego w imieniu biskupa krakowskiego, zostawił potomstwo,
 • Marcin z Komorowa - syn Stanisława, ojciec Piotra,
 • Jakób z Komorowa - syn Stanisława (wg. Bonieckiego wnuk), zginął z rąk tatarskich w 1431 r.,
 • Wojciech z Komorowa - syn Stanisława (wg. Bonieckiego wnuk),
 • Paweł z Komorowa - syn Stanisława (wg. Bonieckiego wnuk),