Gliński

Z Korczak Pro Memoria

Gliński h. Korczak - polska rodzina szlachecka ruskiego pochodzenia. Wywodził się z niej Benedykt Gliński władyka Włodzimierski.