Gniazda rodowe

Z Korczak Pro Memoria

Korona Polska

Mazowsze

  • województwo rawskie
    • ziemia gostynińska
      • powiat gąbinski

Małopolska

  • województwo lubelskie

Ruś

Wielkie Księstwo Litewskie

  • województwo wileńskie
    • powiat brasławski: