Grzymek z Patkowicz

Z Korczak Pro Memoria

Grzymek /Mleczko/ z Patkowic h. Korczak (zm. przed 1448)-pierwszy znany z imienia protoplasta rodu Mleczków, podsędek ziemski drohicki wspominany pod datami 1427 r. i 1438 r. Pan na Patkowicach, Gałkach i Czaplach.
Potomstwo:

Źródła

Stanisław Mleczko, "Mleczko, Raczko, Saczko i Łyczko przyczynek do kwestyi ustalania się nazwisk szlacheckich w XV wieku", Lwów 1912
Raczko.com.pl [[1]]