Helena Biernawska

Z Korczak Pro Memoria

Helena Ślaska z Biernawskich h. Korczak (1825-12 I 1885, Toruń) - córka Dionizego Wojciecha Stanisława i Joanny Łobodzkiej h. Jastrzębiec, córki Marcina cześnika łęczyckiego i Józefy Kurczewskiej. Żona Ludwika Romualda Ślaskiego h. Ślasa (Grzymała), matka Marii (1845-1888), Kazimierza (1847-1906), Zofii (1849-1875), Łucji Marii (1850-1921), Stanisława (1853-1907), Jadwigi (1855-1927), Ludwika Maurycego (1856-1906), Dionizego (1858-1883) i Antoniny (1858-1875) Ślaskich.