Ilia Korczak

Z Korczak Pro Memoria

Ilia herbu Korczak (ur. ok. 1370) - protoplasta rodu Iliniczów. Wielki Książę Litewski zwolnił Ilię od dawania podwód, co potwierdził król Kazimierz Jagiellończyk jego dzieciom w 1447 r.